Διεύθυνση Σ.ΕΜΠΟ

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4090503- (210) 4090502 (210) 4002462
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (210) 4090511- (210) 4090512- (210) 4090513-(210) 4090510
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ (210) 4090531- (210) 4090532- (210) 4090534 -(210) 4090541-(210) 4090540 (210) 4014256 - 4011522
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (210) 4090581-(210) 4090582-(210) 4090584-(210) 4090580 (210) 4011503
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (210) 4090561-(210) 4090570-(210) 4090560 (210) 4011515