Τμήμα Σταθμού Αυτοκινήτων

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4060965 (210) 4060959
ΕΣΟΔΑ (210) 4060960 - 4060952 - 4060958
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (210) 4060955
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (210) 4060951
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γ1 210 4001460
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γ2 210 4004686