Διεύθυνση Διακίνησης Αυτ/των & Γενικού Φορτίου

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4060965 (210) 4060959
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (210) 4060970-(210) 4060955 – (210) 4001460 – (210) 4004686 (210) 4060959
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (210) 4060966 - 4060951 - 4060957 - 4060955
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ (210) 4060968 - 4060954 (210) 4060959
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ (210) 4060967 - 4060956 - 4060953 - 4060952 - 4060960