Διοίκηση

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (210) 4550248 - 4550250 (210) 4550280
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ E-PORTING (210) 4060866
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (210) 4550225 (210) 4550254
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (210) 4550283 (210) 4550329