Διεύθυνση Διοίκησης

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (210) 4550242 - 4550349 (210) 4550181
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4550345 (210) 4550257
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (210) 4550102 (210) 4550101
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (210) 4550218 - 4550219 (210) 4550221
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ (210) 4550276 - 4550229 - 4550262 (210) 4550310
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (210) 4550179 - 4550180 (210) 4550180
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (210) 4550344
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (210) 4550226 - 4550257 (210) 4550304
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (210) 4550224 - 4550278 - 4550325 (210) 4550257