Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΤΜΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (210) 4060901 - 4060892 - 4550381 (210) 4060894
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4550342 (210) 4550184
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ (210) 4550144 - 4550173 - 4550174 - 4550177 - 4550331 (210) 4550172
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (210) 4550383 - 4550382 (210) 4550384
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ (210) 4550227 - 4550322 (210) 4550323
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ (210) 4550389 - 4550175 - 4550176 - 4550341 - 4550178 - 4550859 - 4550907 (210) 4550175 - 4550176