ΤΜΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Τηλέφωνο: (210) 4060901 - 4060892 - 4550381

Fax: (210) 4060894

Σκοπός του τμήματος αυτού είναι: 

  • Η ορθολογική εκμετάλλευση, χρήση και επίβλεψη λειτουργίας των μόνιμων και πλωτών δεξαμενών του ΟΛΠ.
  • Ο προγραμματισμός των πλοίων που αιτούνται δεξαμενισμό και η εκτέλεση όλων των σχετικών με την αρμοδιότητα αυτή, ενεργειών. •Η επάνδρωση των Δεξαμενών.
  • Η έκδοση χρεωστικών σημειωμάτων και η παροχή στοιχείων στο Τμήμα Εσόδων για τον υπολογισμό των τακτικών και εκτάκτων δικαιωμάτων που βαρύνουν κάθε δεξαμενιζόμενο πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα.
  • Ο σχηματισμός, συμπλήρωση και διεκπεραίωση φακέλων με τα στοιχεία εκτέλεσης και οικονομικής τακτοποίησης κάθε δεξαμενισμού. •Η μέριμνα για την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα.
  • Η μέριμνα για την συντήρηση και τον εφοδιασμό των πλωτών και μόνιμων δεξαμενών με πρωτόκολλα γενικής επιθεώρησης από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. ή άλλου αρμόδιου διαπιστευμένου φορέα.
  • Η τήρηση αρχείου συντήρησης και επισκευής των δεξαμενών, του μηχανολογικού εξοπλισμού τους και κόστους εργασιών. Επικοινωνία: Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894 Μελέτη σχεδίων πλοίων - υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών): Ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184 Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών. Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171 Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4060855, 210 4613774, φαξ: 210 4060804