Διεύθυνση Έργων

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣ. ΕΡΓΩΝ (210) 4550465 - 4550241
ΤΜΗΜΑ ΧΕΡΣ. ΕΡΓΩΝ. (210) 4550241 - 4550240 - 4550239 - 4550238 - 4550243
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ (210) 4550324 - 4550326 (210) 4550267
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4550246 - 4550275 (210) 4550167