Γενικές πληροφορίες

Οι Υπηρεσίες των κεντρικών γραφείων του ΟΛΠ παραμένουν στη διάθεση του  κοινού καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 7.30 το πρωί  μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.

Για επείγουσες περιπτώσεις εκτός ωραρίου εργασίας ή κατά τα  Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), παρακαλούμε καλέστε  τον Ανώτερο Επόπτη του ΟΛΠ στο σταθερό 210-4060900 ή στο κινητό  6974300646.      

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες του ΟΛΠ  καθώς και για προκηρύξεις προσλήψεων, διακηρύξεις διαγωνισμών, έντυπα  αιτήσεων κ.λ.π. πληκτρολογήστε www.olp.gr.       Για πληροφορίες σχετικά με δρομολόγια πλοίων, σε ζωντανή  συνομιλία, παρακαλούμε καλέστε το 14541 με χρέωση ανά κλήση 0,89 ευρώ  από σταθερό τηλέφωνο και 1,50 ευρώ από κινητό με διάρκεια μέχρι 2,5  λεπτά της ώρας.

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΜΕΓΑΡΟ ΟΛΠ (+30)210 4550000 -100