Υπηρεσία Υγιεινής & Ασφάλειας

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (210) 4550220 - 4550131 - 4550129 (210) 4550156