Διεύθυνση Πληροφορικής & Δικτύων

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4090 620-22-23-24 (210) 4090697
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (210) 4090 626, 4090 644
ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (210) 4090 636
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (210) 4090 646