Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4550201 (210) 4550292
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (210) 4550145
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (210) 4550206