Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιβατών & Εκμετ/σης Χώρων

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4060889 (210) 4060903
ΤΜΗΜΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ (210) 4060905 - 4550236 - 4550328 (210) 4550271
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ (210) 4550110 - 4550309
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ (210) 4550136 - 4550138 - 4550149 - 4550134 (210) 4550207
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ (210) 4550147 - 4550135 - 4060906