Διεύθυνση Προγρ/σμού & Συντ/σμού Φορτ/κών Εργασιών

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΤ/ΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (210) 4550141 (210) 4550143
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4550164 (210) 4550161
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (210) 4550347