Υπηρεσία Ασφάλειας Λιμενικών Εγκ/σεων & ΠΣΕΑ

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ & ΠΣΕΑ (210) 4550122 - 4550124 - 4550306 (210) 4550125