Διεύθυνση Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4060800 - 4060802 (210) 4060810
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (210) 4060822 - 4060816 - 4060842
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (210) 4060819 - 4060818
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (210) 4060820 - 4060806 - 4060809
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΦΟΔΙΩΝ (210) 4060803 - 4060850 (210) 4060851