Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 21 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε για τη λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων (Μέρος Ι)
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε για τη λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων (Μέρος Ι). Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 08-02-2019 Downloads 11
Tender for the selection of a contractor for the project: "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area."
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the project: "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area.", according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 15th January 2019. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 31-12-2018 Downloads 3
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για το σχέδιο, τη μελέτη και την κατασκευή μίας μηχανοκίνητης πλατφόρμας για την επιβίβαση και αποβίβασης στα κρουαζιερόπλοια
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για το σχέδιο, τη μελέτη και την κατασκευή μίας μηχανοκίνητης πλατφόρμας για την επιβίβαση και αποβίβασης στα κρουαζιερόπλοια. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 29-11-2018 Downloads 10
Invitation for Offers submitting for the procurement of materials (ertalon ) for the needs of Engineering Department
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of materials (ertalon) for the needs of Engineering Department, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers, until Tuesday 16/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 04-10-2018 Downloads 3
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους μέχρι και τις 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00. Piraeus Port Authority S.A. is interested in concluding a contract, for the collection and management of lead-acid accumulators resulting from PPA S.A. operational activities. Interested parties are requested to submit their offer until 05/10/2018 at 16:00 p.m.
Δημιουργήθηκε 24-09-2018 Downloads 5
Invitation for Offers submitting for the procurement of Tyres for Gottwald (repetition).
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Tyres for Gottwald, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms.Interested parties are invited to submit their offers, until Friday 05/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-09-2018 Downloads 3
Cancellation of the invitation for the procurement of tyres for Gottwald
Piraeus Port Authority S.A. informs that the invitation for the procurement of Tyres for Gottwald is cancelled due to technical reasons. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 06-09-2018 Downloads 5
Clarifications to the interested parties, regarding the Call of Tender for the procurement of twenty eight (28) semi-trailers, 65 ton rated loading capacity for terminal tractors (Part III).
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received from 23 August 2018 until 4th September 2018, in relation to the “Call of Tender for the award of Procurement of twenty eight (28) semi-trailers, 65 ton rated loading capacity for terminal tractors”.   Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 05-09-2018 Downloads 26
Cancellation of invitation for the procurement concerning third party inspections for the repair of the stiffeners joint welds (located at the internal part of the boom & the girder) for Panamax STS Quay Cranes N°5, N°6, N°7.
Piraeus Port Authority S.A. informs that the invitation for the procurement concerning third party inspections for the repair of the stiffeners joint welds (located at the internal part of the boom & the girder) for Panamax STS Quay Cranes N°5, N°6, N°7 is cancelled due to technical reasons.
Δημιουργήθηκε 29-08-2018 Downloads 4
Announcement regarding the tender procedure for the award of contractor for the construction of the project: “South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)”
Μετά την προσφυγή ενδιαφερομένων εταιριών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αναστέλλεται η περαιτέρω πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1ο Στάδιο) της ΟΛΠ ΑΕ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Επέκταση Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)", μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από την Αρχή. Με δεδομένο ότι η ΑΕΠΠ θα συνεδριάσει για την λήψη απόφασης στις 19.9.2018 οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καλούνται να συνεχίσουν την εντατική προετοιμασία των φακέλων τους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς θα πρέπει να είναι έτοιμες για την υποβολή τους κατά την νέα προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα οριστεί και θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, επί της ως άνω προσφυγής. Following the appeal submitted by the interested companies before the “Authority of Preliminary Appeals” (AEPP), the progress of the tendering procedure regarding the Invitation for Expression of Interest (Stage 1) for the selection of contractor of the project "Passenger Port Expansion (Southern Zone Phase A)" is suspended until the issuance of the relevant decision from the Authority. Given that AEPP will meet on 19.9.2018 in order to take a decision, interested companies are kindly requested to continue their intensive preparations of the participation documents, as they should be ready upon the new Expression of Interest submission deadline which will be set and promptly communicated to the interested parties, after the issuance of the relevant decision on the appeal. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 29-08-2018 Downloads 8

Σελίδα 1 από 3