Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 34 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Clarifications No 3 of the tender regarding the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II” .
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II”. Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 8th May 2019, Wednesday, 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-04-2019 Downloads 0
Tender regaring the award of services for the purposes of carrying out Energy Audit and Developing Energy Management System for PPA SA
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the award of services regarding the Energy Audit and Development of Energy Management System of PPA SA. Interested parties are invited to submit their offers until 14th May 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-04-2019 Downloads 0
Invitation for Offers submitting concerning the annual Rental and management of twenty (20) chemical toilets.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in concluding a contract for the annual Rental and management of twenty (20) chemical toilets, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until 2nd May 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-04-2019 Downloads 0
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ιματισμού εργασίας και μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού εργασίας και μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του ΟΛΠ Α.Ε.,σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 15:30.
Δημιουργήθηκε 11-04-2019 Downloads 4
Extension of the deadline submission of offers, regarding the Tender: “Temporary Installation of shore power connection in Perama Ship Yard area”
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 19th April 2019, , 15:30 Greek time. Companies that have already submitted an offer may, if they want, to be returned. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 17-04-2019 Downloads 2
Clarifications No2 of the tender regarding the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II” . Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 17-04-2019 Downloads 4
Clarifications of the tender regarding the “Temporary Installation of shore power connection in the Perama Ship Yard area”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the project : “Temporary Installation of shore power connection in the Perama Ship Yard area” . Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender
Δημιουργήθηκε 17-04-2019 Downloads 7
Clarifications regarding the Call for Tender for the procurement of Ro-Ro Yard Management Software
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 10th April 2019 provided by PPA, in relation to the “Call for Tender for the procurement of Ro-Ro Yard Management Software”, in accordance with the attached technical specifications. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 15-04-2019 Downloads 2
Clarifications of the tender regarding the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II” . Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 12-04-2019 Downloads 3
Tender regarding the provision of Security Services in implementation of the ISPS code.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the award of security services in implementation of the ISPS code according to the terms of the tender. Interested parties are invited to submit their offers until Wednesday 10th April 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-03-2019 Downloads 19

Σελίδα 1 από 4