Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 90 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

New clarifications (part 3), regarding the Call for Tenders for the procurement of one (1) powered- engine 33ton forklift truck
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 21 January 2021, in relation to the subject tender.
Δημιουργήθηκε 22-01-2021 Downloads 0
Tender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Cranes No4, No5, No6 located at Pier II of PCT SA.
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Cranes No4, No5, No6 located at Pier II of PCT SA, with a minimum total starting price of € 1.294.928,01, plus VAT. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Monday, 01/02/2021, 16:00.
Δημιουργήθηκε 22-01-2021 Downloads 0
Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκονται, τριών (3) γερανών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (Ship to Shore Crane) Νο4, Νο5, Νο6 από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκονται, τριών (3) γερανών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) Νο4, Νο5, Νο6 από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η συνολική ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση  των γερανών ορίζεται στο ποσό των € 1.294.928,01, πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 01/02/2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00.
Δημιουργήθηκε 22-01-2021 Downloads 4
Extension of the deadline for the offers’ submission regarding the Call for Tenders for the procurement of one (1) powered-engine 33ton forklift truck
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 21 January 2021, in relation to the subject tender.
Δημιουργήθηκε 21-01-2021 Downloads 0
New clarifications to the interested parties, regarding the Call for Tenders for the procurement of one (1) powered- engine 33ton forklift truck
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published and provided by PPA, regarding the questions received until 20 January 2021, in relation to the subject tender.
Δημιουργήθηκε 21-01-2021 Downloads 1
Tender for the selection of a contractor for the construction of the project "Repair of asphalt pavements at G2 Car Terminal".
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: “REPAIR OF ASPHALT PAVEMENTS AT G2 CAR TERMINAL”, according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 09/02/2021, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 20-01-2021 Downloads 5
Δημιουργήθηκε 19-01-2021 Downloads 1
Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου, o οποίος θα παρέχει στον ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση για τρία (3) πενταθέσια αυτοκίνητα τύπου PICK UP
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, oοποίος θα παρέχει στον ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση τρία (3) πενταθέσια αυτοκίνητα τύπου PICKUP, διάρκειας μίσθωσης εξήντα (60) μηνών.Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου προσφορών ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου και ώρα 16:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού
Δημιουργήθηκε 18-01-2021 Downloads 4
Tender for the procurement of Verified Gross Mass (VGM)
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with a tender for the procurement of Verified Gross Mass (VGM) systems for Rail Mounted Gantry (RMG) Cranes and Straddle Carrier (SC) Cranes, situated in Pier I Container Terminal of Piraeus Port Authority S.A. Interested parties are invited to submit their offer by email until 29 January 2021 at 16:00 .
Δημιουργήθηκε 18-01-2021 Downloads 1
EXTENSION-Call for Expression of Interest for the tender procedure regarding the construction of the project M.E.04 “Underground Linkage of Car Terminal with Former ODDY Area”.
Regarding the tender for the construction of the project «Underground Linkage of Car Terminal with Former ODDY Area», within the framework of Mandatory Enhancement ΜΕ 04, please be informed the following: 1.An extension for the expression of interest and NDA’s submission to PPA SA has been granted, i.e  until Wednesday 20th of January 2021. 2.An extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Friday, 05th of February 2021 at 14:00 hours. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 14-01-2021 Downloads 0

Σελίδα 1 από 9