Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 24 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Invitation for Offers submitting concerning the procurement of cabin’s display for Straddle Carriers CSC 350 with spare parts
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of cabin’s display for Straddle Carriers CSC 350 with spare parts, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until Wednesday 19th December 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-12-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of display unit for Straddle Carriers Sisu RTW with adjusting device
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of display unit for Straddle Carriers Sisu RTW with adjusting device, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until Wednesday 19th December 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-12-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of spare parts (proportional electrovalves) for ZPMC QC
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of spare parts (proportional electrovalves) for ZPMC QC, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until Friday 14th December 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-12-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of new and unused electrical spare parts for Reach Stacker
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of new and unused electrical spare parts for Reach Stacker, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until Friday 14th December 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-12-2018 Downloads 0
Invitation for Expression of Interest regarding the award of PPA's Group Life and Health Insurance Programs for 1.024 employees and their dependents.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the award of PPA’s Group Life and Health Insurance Programs for 1.024 employees and their dependents, in accordance with the attached requirements. The benefits provided by the group health plan are indicatively mentioned below: •         Inpatient benefits (Hospital accommodation, surgeon & consultation treatment, outpatient surgery, etc.) •         Outpatient benefits (Doctors’ visits, diagnostic tests, prescribed drugs, physiotherapy etc.) •         Maternity Allowance / Cover •         Lump Sum Benefits The above reference is indicative. Detailed information is mentioned at the relevant Attachments which will be submitted to interested parties. Interested parties are invited to submit their interest in writing, until Friday, 7th December 2018, and at 16:00 hours according to the attached Invitation of Expression of Interest. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 05-12-2018 Downloads 3
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για το σχέδιο, τη μελέτη και την κατασκευή μίας μηχανοκίνητης πλατφόρμας για την επιβίβαση και αποβίβασης στα κρουαζιερόπλοια
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για το σχέδιο, τη μελέτη και την κατασκευή μίας μηχανοκίνητης πλατφόρμας για την επιβίβαση και αποβίβασης στα κρουαζιερόπλοια. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 29-11-2018 Downloads 2
Invitation for Offers submitting for the procurement of materials (ertalon ) for the needs of Engineering Department
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of materials (ertalon) for the needs of Engineering Department, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers, until Tuesday 16/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 04-10-2018 Downloads 1
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους μέχρι και τις 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00. Piraeus Port Authority S.A. is interested in concluding a contract, for the collection and management of lead-acid accumulators resulting from PPA S.A. operational activities. Interested parties are requested to submit their offer until 05/10/2018 at 16:00 p.m.
Δημιουργήθηκε 24-09-2018 Downloads 2
Invitation for Offers submitting for the procurement of Tyres for Gottwald (repetition).
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Tyres for Gottwald, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms.Interested parties are invited to submit their offers, until Friday 05/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-09-2018 Downloads 1
Cancellation of the invitation for the procurement of tyres for Gottwald
Piraeus Port Authority S.A. informs that the invitation for the procurement of Tyres for Gottwald is cancelled due to technical reasons. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 06-09-2018 Downloads 3

Σελίδα 1 από 3