Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 27 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Invitation for Offers submitting concerning the design, study and construction of a mobile access platform (MAP) for means of embarkation and disembarkation from cruise vessels
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the design, study and construction of a mobile access platform (MAP) for means of embarkation and disembarkation from cruise vessels. Interested parties are invited to submit their offers, until Friday 30th November 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 20-11-2018 Downloads 0
Clarifications regarding the tender for the procurement of various timber for Dry and Floating Docks
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the Call of Tender for the procurement of various Timber for Dry and Floating Docks, in accordance with the attached technical specifications. Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, until 6th December 2018, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 20-11-2018 Downloads 0
Repetition of Tender for the procurement of Steel Pins for Dry and Floating Docks
Piraeus Port Authority S.A. cancels and repeats for a second time a tender for the procurement of steel pins for Dry and Floating Docks. Interested parties are invited to submit their offers, until 26th November 2018 at and until 16:00 Greek time. Interested parties who have already submitted offers are invited to collect back their unsealed offers (upon receipt) and re - submit them (updated if they wish) until the above mentioned date and time. In order to facilitate the process, companies that have already submitted an offer may submit the same offer. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 19-11-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting concerning with the procurement of spare parts and repair for STRADDLE CARRIER KALMAR SCS 350
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of spare parts and repair for STRADDLE CARRIERKALMAR SCS 350, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until Wednesday 21st November 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 14-11-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of Steering Knuckle for the Harbor Mobile Crane GOTTWALD HMK 300E
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Steering Knuckle for the Harbor Mobile Crane GOTTWALD HMK 300E, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers, until Thursday 22nd November 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 14-11-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of one (1) Inverter for ESC 350W Straddle Carriers
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of one (1) Inverter for ESC 350W Straddle Carriers, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers, until Friday 23rd November 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 14-11-2018 Downloads 2
Invitation for Offers submitting for the procurement of 2 (two) remanufactured or new engines of Kalmar Straddle Carriers
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of 2 (two) remanufactured or new engines of Kalmar Straddle Carriers, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers, until Tuesday 27 November 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 14-11-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting for the procurement of various Timber for Dry and Floating Docks
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of various Timber for Dry and Floating Docks, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers, until Wednesday 28th November 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 14-11-2018 Downloads 0
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΩΝ.
  Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη παροχή δώρων στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ και σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων των γειτονικών δήμων & άλλων φορέων, σύμφωνα με τις συνημμένες περιγραφές.  
Δημιουργήθηκε 09-11-2018 Downloads 3
Invitation for Offers submitting for the procurement of materials (ertalon ) for the needs of Engineering Department
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of materials (ertalon) for the needs of Engineering Department, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers, until Tuesday 16/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 04-10-2018 Downloads 1

Σελίδα 1 από 3