Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 66 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Clarifications regarding the Project "Issue of Energy Certificates for PPA buildings"
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the project: "Issue of Energy Certificates for PPA buildings". Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 25-11-2020 Downloads 1
Invitation for submitting Offers for the provision of services for mobile phone and internet connections for PPA S.A needs, according to the attached technical description.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the award of the contract for the provision of services for mobile phone and internet connections for PPA S.A needs, according to the attached technical description. Interested parties are invited to submit their offers until Monday 07-12-20 at 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-11-2020 Downloads 1
Tender for the selection of a contractor for the Project: “Issue of Energy Certificates for PPA buildings”
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the Project: “Issue of Energy Certificates for PPA buildings”, according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until  Friday, 11/12/2020, 16:00. 1a.         by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address: Piraeus Port Authority S.A. Procurement Department 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus 1b.        by post at the previously mentioned address With the indication: “Offer for the project: “Issue of Energy Certificates for PPA buildings” 
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 4
Tender for the divestment ‘as scrap” of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as scrap” of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA, with a minimum starting price of 35.000,00 €, plus VAT. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Friday , 04/12/2020, 15:00, as follows: a. by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address: Piraeus Port Authority S.A. Procurement Department 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus b. by post at the previously mentioned address c. or by company’s email   
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 3
Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως σκραπ, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως σκραπ, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση του γερανού ορίζεται στο ποσό των 35.000,00€. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 04/12/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ., ως εξής: α) είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση:Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., Τμήμα Προμηθειών,Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς β) είτε ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση. γ) είτε μέσω εταιρικού email
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 0
Νέα παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 16-11-2020 Downloads 0
New extension of the deadline for offers’ submission, regarding the procurement of four complete sets of trolley wheels & four complete sets of guide rollers for SPP QC
Please, be informed that regarding the above-mentioned tender, a new extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Tuesday, 1st December 2020, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above-mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 16-11-2020 Downloads 1
Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 10-11-2020 Downloads 3
Διευκρινίσεις No2 σχετικά με τον διαγωνισμό “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, GREEN C. PORTS”.
Παρέχονται διευκρινίσεις (Νο2)  σχετικά με τον διαγωνισμό για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, GREEN C. PORTS”.  Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 10-11-2020 Downloads 1
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ No2 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ”. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 09-11-2020 Downloads 3

Σελίδα 1 από 7