Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 22 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Repetition of Tender for the procurement of HV & MV cables for PPA STS Cranes & RMGs substations needs.
Please be informed that Piraeus Port Authority S.A. repeats the above mentioned tender for a second time. Interested parties are invited to submit their offers until 1st June 2018, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender. For PPA S.A.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 0
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42) ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL USER CAL.
Ανακοινώνεται ότι ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια σαράντα δύο (42) αδειών χρήσης SQLCAL 2017 SNGLOLPNL UsrCAL USER CAL.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 0
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης της χρήσης κτιρίου του ΟΛΠ Α.Ε. επί της Ακτής Περικλέους, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρηση χρήσης κτιρίου του ΟΛΠ Α.Ε. επί της Ακτής Περικλέους, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 0
Διαγωνισμός για την πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου επί της ακτής Ηετίωνος, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου επί της ακτής Ηετίωνος, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 0
Διαγωνισμός για την πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου στη περιοχή Αγ. Διονυσίου, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση με δικαίωμα του υποπαραχωρησιούχου παράτασης δύο ετών, της χρήσης του κτιρίου στη περιοχή Αγ. Διονυσίου, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 207). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 0
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια ενός μηχανήματος διαγράμμισης , σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 0
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης της χρήσης κτιρίου του ΟΛΠ Α.Ε. επί της Ακτής Περικλέους, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρηση χρήσης κτιρίου του ΟΛΠ Α.Ε. επί της Ακτής Περικλέους, για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ή/και μη ενδιαφέροντος. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 0
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 36 ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την πώληση ως σκραπ τριάντα έξι (36) παλαιών μηχανημάτων και την άμεση απομάκρυνση τους από διάφορους χώρους της λιμενικής ζώνης ΟΛΠ όπου βρίσκονται. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 0
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης από κοινού των δύο κυλικείων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης από κοινού των δύο κυλικείων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting for the procurement of of PPA lubricants annual needs.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in concluding a contract, for the procurement of PPA lubricants annual needs, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers, until Monday 11/06/18 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 23-05-2018 Downloads 1

Σελίδα 1 από 3