Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 91 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Extension & Clarifications to the interested parties, regarding the tender for the Procurement of Filters for the needs of Terminal Tractors Terberg YT 182
Interested parties are kindly requested to refer to the clarifications published provided by PPA, in relation to the subject tender. The deadline for the offers submission is extended until 17.07.2020.
Δημιουργήθηκε 10-07-2020 Downloads 0
Extension & Clarifications to the interested parties, regarding the tender for the Call for Tender for the award of the procurement, installation, commissioning and testing of five plus three optional (5+3) electric rubber tyred gantry cranes for Con
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the subject tender.Interested parties are kindly requested to refer to the clarifications published provided by PPA, in relation to the subject tender. The offer submission deadline is extended until 23 July 2020.
Δημιουργήθηκε 09-07-2020 Downloads 2
Clarifications to the interested parties, regarding the tender for the Procurement of Filters for the needs of Terminal Tractors Terberg YT 182
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the subject tender.
Δημιουργήθηκε 08-07-2020 Downloads 2
Invitation for Submitting Offers (IFSO), concerning the procurement of Filters for the needs of Terminal Tractors Terberg YT 182
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with theprocurement of Filters for the needs of Terminal Tractors Terberg YT 182 in accordance with the attached technical description, general terms & remarks. Interested parties are invited to submit their offer by email until 14 July 2020 at 16:00 .
Δημιουργήθηκε 06-07-2020 Downloads 1
Clarifications regarding the Call for Tenders for the procurement of Gantry wheels and shafts for Rail Mounted Gantry (RMG) Cranes
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 3rd July 2020 provided by PPA, in relation to the “Call for Tenders regarding the procurement of Gantry wheels and shafts for Rail Mounted Gantry (RMG) Cranes. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 03-07-2020 Downloads 0
Διευκρινίσεις Νο2 επί του διαγωνισμού «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ του ΟΛΠ ΑΕ».
Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό "Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ του ΟΛΠ ΑΕ". Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 02-07-2020 Downloads 1
Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό επισκευής των δύο θυροπλοίων εισόδου των Μονίμων Δεξαμενών Βασιλειάδη.
Συνημμένα παρέχεται το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού επισκευής των δύο θυροπλοίων εισόδου των Μονίμων Δεξαμενών Βασιλειάδη και στα Ελληνικά για λόγους αναφοράς .
Δημιουργήθηκε 02-07-2020 Downloads 0
Extension of submission of offers for the tender “Purchase of consumables for printers, photocopiers and fax machines of PPA SA (toners, drums etc)”
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 08th July 2020, Wednesday, 16:00 Greek time.
Δημιουργήθηκε 01-07-2020 Downloads 0
Δευκρινίσεις επί του διαγωνισμού "Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ του ΟΛΠ ΑΕ".
Δευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό "Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ του ΟΛΠ ΑΕ". Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού
Δημιουργήθηκε 30-06-2020 Downloads 5
Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό, για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων και στις λοιπές Λιμενικές Εγκαταστάσεις.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή  αναδόχου, για την «Παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό, για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων στους χώρους του Σταθμού Αυτοκινήτων και στις λοιπές Λιμενικές Εγκαταστάσεις της ΟΛΠ Α.Ε.». και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως υποβάλει την προσφορά του, μέχρι τις  17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 26-06-2020 Downloads 53

Σελίδα 1 από 10