Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 58 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Tender for the project: «Replacement of the power generators change-over electric panel for the Administration building”.
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the project: «Replacement of the power generators change-over electric panel for the Administration building”. Interested parties are invited to submit their offer, until 13th April 2020, 16:00, as the relevant invitation Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 4
Tender for the project: « Infrastructure for the replacement of the main telephone cable at Perama”.
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the project: « Infrastructure for the replacement of the main telephone cable at Perama”. Interested parties are invited to submit their offer, until 13th April 2020, 16:00, as the relevant invitation. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 4
Invitation for submitting οffers regarding the procurement of wire ropes for the main hoist for the needs of QC Panamax and QC SPP
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of wire ropes for the main hoist for the needs of QC Panamax and QC SPP. Interested parties are invited to submit their offers until Friday 10/04/2020 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 0
Invitation for submitting οffers regarding fitting procedure of used open spelter socket to one end of new wire rope for RMG
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with fitting procedure of used open spelter socket to one end of new wire rope for RMG. Interested parties are invited to submit their offers until Friday 10/04/2020 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 1
Invitation for submitting οffers regarding the procurement of 70 garbage bins for the outdoor spaces of Central Port
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of 70 garbage bins for the outdoor spaces of Central Port. Interested parties are invited to submit their offers until Friday 10/04/2020 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 0
Extension of the deadline for offers’ submission, regarding the procurement of eight (8) RMGs’ trolley system cables
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Thursday 9th April 2020, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 01-04-2020 Downloads 0
Extension of the deadline for offers’ submission regarding the Call of Tender for the «Installation of Cone Fenders at the eastern part of Pier I»
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until  10th April 2020, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 27-03-2020 Downloads 0
Extension of the deadline for offers’ submission, regarding the “Repetitive Call of tender for the award of procurement of the supply, installation, commissioning and testing of one (1) Super Post Panamax type Ship to Shore Quay Crane for Container T
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Tuesday 7th April 2020, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 27-03-2020 Downloads 0
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου κλιματισμού
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού με σκοπό την εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης εργασίες για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου κλιματισμού που αφορά τον 2ο και 3ο όροφο των Κεντρικών γραφείων της ΟΛΠ ΑΕ, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι και τις 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.
Δημιουργήθηκε 17-03-2020 Downloads 3
Ακύρωση της πρόσκλησης για συμμετοχή στον Διαγωνισμό για το έργο “Φωτισμός Προβλήτας Ηρακλέους Car Terminal”
Ακύρωση της πρόσκλησης για συμμετοχή στον Διαγωνισμό για το έργο “Φωτισμός Προβλήτας Ηρακλέους Car Terminal”. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 17-03-2020 Downloads 2

Σελίδα 1 από 6