Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 26 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 18 αυτοκινήτων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια ανοικτoύ διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ooποίος θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικών αυτοκίνητων για τις ανάγκες της, διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 11-09-2019 Downloads 2
Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 05th August 2019, in relation to the “Invitation for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business”. The said replies constitute an integral part of the Invitation.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 1
Συντήρηση χλοοταπήτων, ζαρντινιερών και χώρων πρασίνου εντός Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ (Επιβατικού & Εμπορικού Λιμένα)
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση χλοοταπήτων, ζαρντινιερών και χώρων πρασίνου εντός της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. (Επιβατικού & Εμπορικού Λιμένα), για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, τους γενικούς όρους και παρατηρήσεις.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:30.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 11
Invitation for Submitting Offers (IFSO), concerning the semi-annual procurement of lubricants for the needs of Engineering Department of PPA S.A.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the semi-annual procurement of lubricants for the needs of Engineering Department of PPA S.A., in accordance with the attached technical description, general terms & remarks. Interested parties are invited to submit their offers until 03 September 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 1
Extension of the deadline submission of expression of interest, regarding the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business.
Please be informed that regarding the above mentioned invitation, an extension for the submission of expression of interest has been granted, i.e. until Monday, 26th August 2019, 16:00 Greek time. Since clarifications will be uploaded within the next few days, interested parties who have already submitted folders have the right to resubmit or not their folder updated. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 19-08-2019 Downloads 1
Extension of the deadline submission of expression of interest, regarding the Call for Tenders for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of expression of interest has been granted, i.e. until Monday, 19th August 2019, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 08-08-2019 Downloads 1
Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for submitting offers for the procurement of trolley travel wire ropes for SPP Quay Cranes
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the “Invitation for submitting offers for the procurement of trolley travel wire ropes for SPP Quay Cranes”
Δημιουργήθηκε 05-08-2019 Downloads 3
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την προμήθεια των πλαγιοτροχών για τις γερανογέφυρες RMG 1-5 και Panamax 5-7 του Σ.ΕΜΠΟ
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την προμήθεια των πλαγιοτροχών για τις γερανογέφυρες RMG 1-5 και Panamax 5-7 του Σ.ΕΜΠΟ. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 05-08-2019 Downloads 0

Σελίδα 1 από 3