Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 90 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Call for Expression of Interest for the tender procedure regarding the construction of the project M.E.04 “Underground Linkage of Car Terminal with Former ODDY Area”.
Piraeus Port Authority S.A. invites interested parties to participate to the Tender Procedure for the project of the mandatory investment ME04: “Underground Linkage of Car Terminal with Former ODDY Area”. Deadline submission offers: 29/01/2021, Friday 14:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed.
Δημιουργήθηκε 30-12-2020 Downloads 3
Call for Expression of Interest for the tender procedure regarding the construction of the project M.E.10 “Car Terminal Expansion (Herakleous)”
Piraeus Port Authority S.A. invites interested parties to participate to the Tender Procedure for the project of the mandatory investment ME10: “Car Terminal Expansion (Herakleous)”. Deadline submission offers: 29/01/2021, Friday 14:00.   Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed.  
Δημιουργήθηκε 30-12-2020 Downloads 9
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου ΥΕ10 «Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)».
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο της ΥΕ10 «Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29/ 01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 30-12-2020 Downloads 4
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου Υ.Ε.04 «Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔY» .
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο της ΥΕ04 «Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔY» Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29/ 01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού
Δημιουργήθηκε 30-12-2020 Downloads 20
Extension of the deadline for offers’ submission, regarding the Call for Tenders for the procurement of a 33 ton engine powered forklift for use of Container Terminal
Please, be informed that regarding the above-mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Monday 25th January 2021, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above-mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 28-12-2020 Downloads 1
Διαγωνισμός για «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υποδειχθέντων παθόντων τμημάτων ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Λιμένα Ακτοπλοΐας, εντός της επιλιμένιας οδού στη Χ.Λ.Ζ. και πέριξ των Πυλών Ε1,Ε2 & Ε3»
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για τις «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υποδειχθέντων παθόντων τμημάτων ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Λιμένα Ακτοπλοΐας, εντός της επιλιμένιας οδού στη Χ.Λ.Ζ. και πέριξ των Πυλών Ε1,Ε2 & Ε3», σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και 11/01 /2021 ημέρα Δευτέρα 16.00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 18-12-2020 Downloads 4
Clarifications regarding the Project "Issue of Energy Certificates for PPA buildings"
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the project: "Issue of Energy Certificates for PPA buildings". Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 25-11-2020 Downloads 4
Tender for the selection of a contractor for the Project: “Issue of Energy Certificates for PPA buildings”
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the Project: “Issue of Energy Certificates for PPA buildings”, according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until  Friday, 11/12/2020, 16:00. 1a.         by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address: Piraeus Port Authority S.A. Procurement Department 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus 1b.        by post at the previously mentioned address With the indication: “Offer for the project: “Issue of Energy Certificates for PPA buildings” 
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 6
Tender for the divestment ‘as scrap” of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as scrap” of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA, with a minimum starting price of 35.000,00 €, plus VAT. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Friday , 04/12/2020, 15:00, as follows: a. by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address: Piraeus Port Authority S.A. Procurement Department 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus b. by post at the previously mentioned address c. or by company’s email   
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 4
Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως σκραπ, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως σκραπ, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση του γερανού ορίζεται στο ποσό των 35.000,00€. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 04/12/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ., ως εξής: α) είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση:Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., Τμήμα Προμηθειών,Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς β) είτε ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση. γ) είτε μέσω εταιρικού email
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 2

Σελίδα 3 από 9