Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 90 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Νέα παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 16-11-2020 Downloads 0
Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 10-11-2020 Downloads 4
Διευκρινίσεις No2 σχετικά με τον διαγωνισμό “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, GREEN C. PORTS”.
Παρέχονται διευκρινίσεις (Νο2)  σχετικά με τον διαγωνισμό για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, GREEN C. PORTS”.  Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 10-11-2020 Downloads 2
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ No2 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ”. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 09-11-2020 Downloads 4
Διαγωνισμός για την παροχή τεσσάρων χιλιάδων (4000) δώρων σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων των γειτονικών Δήμων & άλλων φορέων.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην παροχή τεσσάρων χιλιάδων (4000) δώρων σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων των γειτονικών Δήμων & άλλων φορέων, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  
Δημιουργήθηκε 06-11-2020 Downloads 29
Διαγωνισμός για την παροχή τετρακοσίων (400) δώρων στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 11 έως και 18 ετών.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη παροχή τετρακοσίων (400) δώρων στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 11 έως και 18 ετών, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  
Δημιουργήθηκε 06-11-2020 Downloads 10
Διαγωνισμός για την παροχή διακοσίων εβδομήντα (270) δώρων στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 0 έως και 10 ετών.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη παροχή διακοσίων εβδομήντα (270) δώρων στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 0 έως και 10 ετών, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Δημιουργήθηκε 06-11-2020 Downloads 10
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ”. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 05-11-2020 Downloads 10
Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου GREEN C. PORTS».
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.  Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 04-11-2020 Downloads 1
Extension of submission of offers for the tender “Procurement of Green C Ports project for Air quality and noise monitoring sensors”.
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 12th November 2020, Thursday, 16:00 Greek time.  Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 04-11-2020 Downloads 1

Σελίδα 4 από 9