Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 90 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, GREEN C. PORTS”.
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, GREEN C. PORTS”. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 04-11-2020 Downloads 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια, εγκατάσταση ενός κεντρικού UPS και κατασκευή χώρου στέγαση του στο κτήριο Διοίκησης», σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και 13/11 /2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 30-10-2020 Downloads 10
Tender regarding the "Procurement of Green C Ports project for Air quality and noise monitoring sensors".
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Green C Ports project for Air quality and noise monitoring sensors, in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offer in writing, until 09/11/2020, and at 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed.
Δημιουργήθηκε 21-10-2020 Downloads 1
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση του γερανού ορίζεται στο ποσό των 130.000,00€, πλέον ΦΠΑ.Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα . . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 30/10/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.
Δημιουργήθηκε 21-10-2020 Downloads 7
Διαγωνισμός για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου GREEN C. PORTS».
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου GREENC. PORTS», σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και 09/11 /2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 21-10-2020 Downloads 3
Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό κατάρτισης νέου Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση Δράσεων Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων που συμμετέχει ο ΟΛΠ .
Παρέχονται διευκρινίσεις για το διαγωνισμό κατάρτισης νέου Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση Δράσεων Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων που συμμετέχει ο ΟΛΠ . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 16-10-2020 Downloads 5
Τender for the creation of the new External Expert Registry(Suppliers’Pool) for the implementation of European Union projects and Program Activities that PPA S.A. participates
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the creation of the new External Expert Registry(Suppliers’Pool) for the implementation of European Union projects and Program Activities that PPA S.A. participates, according to the terms of the attached declaration. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Tuesday , 27/10/2020, 16:00, as follows: a. by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address,Piraeus Port Authority S.A. 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus b. by post at the previously mentioned address Applications to be included in the new External Expert Registry (Suppliers’Pool) for the implementation of European Union projects and Program Activities that PPA S.A. participates that will be submitted after the deadline of the invitation, will be considered in the next update of the new External Expert Registry (Suppliers’Pool), which will take place in a period less than six months. It is noted that PPA SA provide unofficial English translation of all the documents of the tender for reference only. The Greek text prevails and is binding in the event of a dispute. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 07-10-2020 Downloads 5
Διαγωνισμός για τη κατάρτιση νέου Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση Δράσεων Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων που συμμετέχει ο ΟΛΠ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για τη κατάρτιση νέου Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών για την υλοποίηση Δράσεων Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων που συμμετέχει ο ΟΛΠ, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο Μητρώο εγγράφως, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και τις 27/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, ως εξής: Α) αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση:Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.,Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς Β) ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, Aιτήσεις ένταξης στο νέο Μητρώο για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που συμμετέχει και οι οποίες θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, θα εξετασθούν στην επόμενη επικαιροποίηση του Μητρώου, που θα λάβει χώρα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.
Δημιουργήθηκε 07-10-2020 Downloads 3
Clarifications, regarding the tender “Invitation for submitting offers for the procurement of Inverter, Rectifier & Electric motor 55KW for Straddle Carries ESC350 & ESC 350W”.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 06 October 2020, in relation to the“Invitation for submitting offers for  the procurement of Inverter, Rectifier & Electric motor 55KW for  Straddle Carries ESC350 & ESC 350W”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the Above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 07-10-2020 Downloads 6
Tender for the construction of the Project: “RECONSTRUCTION OF POWER SUPPLY NETWORK AT HERACLEOUS PORT -DEI MOLE ”
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: “RECONSTRUCTION OF POWER SUPPLY NETWORK AT HERACLEOUS PORT -DEI MOLE ”, according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 27/10/2020, 16:00. a. by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address: Piraeus Port Authority S.A., Procurement Department 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus b. by post at the previously mentioned address. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 06-10-2020 Downloads 2

Σελίδα 5 από 9