Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 90 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Τender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA , with a minimum starting price of 386.650,00 €, plus VAT The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Thursday, 15/10/2020, 16:00,as the attached invitation. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 1
Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση του γερανού ορίζεται στο ποσό των 386.650,00€, πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 15/10/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 0
Tender for the “Divestment as scrap and the removal of three (3) old Ganz Jib cranes, located at Perama Ship Repair Zone
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the “Divestment as scrap and the removal of three (3) old Ganz Jib cranes, located at Perama Ship Repair Zone, with a minimum starting price of 15.000,00 €. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Thursday, 15/10/2020, 16:00, as the attached invitation. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 5
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση ως σκραπ και απομάκρυνση τριών (3) παλαιών λιμενικών γερανών GANZ που βρίσκονται στην επισκευαστική βάση στο Πέραμα
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση ως σκραπ και απομάκρυνση τριών (3) παλαιών λιμενικών γερανών GANZ που βρίσκονται στην επισκευαστική βάση στο Πέραμα, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 15.000,00 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 15/10/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 5
Tender for the Project: " CONSTRUCTION OF A SECONDARY SEWAGE NETWORK IN THE AREA OF EX-ODDY IN ORDER TO CONNECT TO THE PRIME CITY SEWAGE NETWORK "
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: " CONSTRUCTION OF A SECONDARY SEWAGE NETWORK IN THE AREA OF EX-ODDY IN ORDER TO CONNECT TO THE PRIME CITY SEWAGE NETWORK ", according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 22/10/2020,16:00, as follows: a. by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address:Piraeus Port Authority S.A.Procurement Departmeny, 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus b. by post at the previously mentioned address Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 01-10-2020 Downloads 0
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: “Restoration of existing asphalt damages in the area of the G1 Car Terminal and the Ro-Ro wharf”
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: “Restoration of existing asphalt damages in the area of the G1 Car Terminal and the Ro-Ro wharf”, according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 20/10 /2020, 16:00 by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address:Piraeus Port Authority S.A., Procurement Department, 10 Akti Miaouli, 185 38, Piraeus by post at the previously mentioned address With the indication: “Offer for the project: “Restoration of existing asphalt damages in the area of the G1 Car Terminal and the Ro-Ro wharf”
Δημιουργήθηκε 29-09-2020 Downloads 4
Παροχή διευκρινίσεων No8 για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“
Παρέχονται διευκρινίσεις για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“ . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 15-09-2020 Downloads 7
Παροχή διευκρινίσεων No7 για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“
Παρέχονται διευκρινίσεις για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“ . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 15-09-2020 Downloads 0
Παροχή διευκρινίσεων No6 για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“
Παρέχονται διευκρινίσεις για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“ . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 15-09-2020 Downloads 0
Παροχή διευκρινίσεων Νο5 για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“.
Παρέχονται διευκρινίσεις για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“ . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 11-09-2020 Downloads 3

Σελίδα 6 από 9