Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 90 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Παροχή διευκρινίσεων No4 για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“
Παρέχονται διευκρινίσεις για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“ . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 10-09-2020 Downloads 4
Παροχή διευκρινίσεων No3 για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“
Παρέχονται διευκρινίσεις για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“ . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 09-09-2020 Downloads 1
Clarifications No 3 regarding the tender for the construction of the project: «Improvement of Infrastructure of Ship Repair Zone (Including Floating Docks)», within the framework of Mandatory Enhancement ΜΕ 11B
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the tender for the construction of the project: «Improvement of Infrastructure of Ship Repair Zone (Including Floating Docks)», within the framework of Mandatory Enhancement ΜΕ 11B”. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-09-2020 Downloads 0
New Clarifications (Part 6) to the interested parties, regarding the Call for Tenders for the award of the supply, installation, commissioning and testing of two (2) double level luffing jib cranes for Ship Repair use
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published and provided by PPA, regarding the questions received until 07 September 2020, in relation to the subject tender. The said replies constitute an integral part of the Call  
Δημιουργήθηκε 08-09-2020 Downloads 2
Extension of the deadline submission of offers, regarding the Call for Tenders for the award of the supply, installation, commissioning and testing of two (2) double level luffing jib cranes for Ship Repair use.
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 14th September 2020, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 01-09-2020 Downloads 2
Invitation for submitting Offers for the award of the provision of services for the replacement of gantry wheels and shafts including their alignment on two (2) RMG cranes (N°3 & N°4) in accordance with the attached technical requirements.
Interested parties are invited to submit their offers for the procurement mentioend in the title until 11th September 2020 until 16:00 Greek time (GMT +2). Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the abovementioned tender.
Δημιουργήθηκε 28-08-2020 Downloads 5
Clarifications No 2 regarding the tender for the construction of the project: «Improvement of Infrastructure of Ship Repair Zone (Including Floating Docks)», within the framework of Mandatory Enhancement ΜΕ 11B
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the tender for the construction of the project: «Improvement of Infrastructure of Ship Repair Zone (Including Floating Docks)», within the framework of Mandatory Enhancement ΜΕ 11B”. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 28-08-2020 Downloads 5
Παροχή διευκρινίσεων No 2 για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“
Παρέχονται διευκρινίσεις για το διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: « Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)», στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME 11B“ . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 28-08-2020 Downloads 2
ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)» στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME11B.
Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή προσφορών του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου, «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)» στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME11B, μέχρι την Παρασκευή,  18 Σεπτεμβρίου 2020 στις 14:00
Δημιουργήθηκε 19-08-2020 Downloads 4

Σελίδα 7 από 9