Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 675 Προμηθειών

Προμηθειών

Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την ετήσια μίσθωση και διαχείριση είκοσι (20) χημικών τουαλετών
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την ετήσια μίσθωση και διαχείριση είκοσι (20) χημικών  τουαλετών. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 25-04-2019 Downloads 2
Clarifications No 3 of the tender regarding the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II” .
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Repair of Floating Dock PIRAEUS II”. Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 8th May 2019, Wednesday, 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-04-2019 Downloads 2
Tender regaring the award of services for the purposes of carrying out Energy Audit and Developing Energy Management System for PPA SA
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the award of services regarding the Energy Audit and Development of Energy Management System of PPA SA. Interested parties are invited to submit their offers until 14th May 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 23-04-2019 Downloads 11
Invitation for submitting Offers for the procurement of welding electrodes and wires .
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of welding electrodes and wires for the needs of Engineering Department . Interested parties are invited to submit their offers until 25nd April 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 19-04-2019 Downloads 22
Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for submitting Offers (IFSO) for the procurement of spare parts for Straddle Carriers ESC350W of PPA Container Terminal.
Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for submitting Offers (IFSO) for the procurement of spare parts for Straddle Carriers ESC350W of PPA Container Terminal.
Δημιουργήθηκε 19-04-2019 Downloads 6
Invitation for Offers submitting for the procurement of Cylinder Steering for Straddle Carrier Kalmar CSC 350 & SISU _correct repetition regarding the expiry date & hour
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Cylinder Steering for Straddle Carrier Kalmar CSC 350 & SISU . Interested parties are invited to submit their offers until 25 April 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 19-04-2019 Downloads 5
Invitation for submitting Offers for procurement of CLUTCHES P/N N04011303H for Straddle Carrier Kalmar ESC 350W_correct repetition regarding the expiry date & hour
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of CLUTCHES P/N N04011303H for Straddle Carrier Kalmar ESC 350W .   Interested parties are invited to submit their offers until 25 April 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 19-04-2019 Downloads 3
Invitation for Offers submitting concerning the annual Rental and management of twenty (20) chemical toilets.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in concluding a contract for the annual Rental and management of twenty (20) chemical toilets, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until 2nd May 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 19-04-2019 Downloads 12
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού εργασίας και μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του ΟΛΠ Α.Ε._ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις (μέρος ΙΙ) επί του διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού εργασίας και μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.  
Δημιουργήθηκε 19-04-2019 Downloads 3
Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for submitting Offers (IFSO) for the procurement of wire ropes for Ship to Shore, Rail Mounted Gantry cranes και Mobile cranes.
Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for submitting Offers (IFSO) for the procurement of wire ropes for Ship to Shore, Rail Mounted Gantry cranes και Mobile cranes.  
Δημιουργήθηκε 19-04-2019 Downloads 1

Σελίδα 1 από 68