Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 494 Προμηθειών

Προμηθειών

Invitation for offer submission for the supply of batteries for PPA SA needs
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην ”Προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες του Τμήματος Ναυπηγείων “ Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν κλειστό φάκελο της προσφοράς τους , σύμφωνα με τον συνημμένο αναλυτικό πίνακα, μέχρι και τις 25/06/2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00μ.μ. The Port Authority of Piraeus SA is interested in proceeding with the "Supply of batteries for the needs Ship Repair Department” Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are requested to submit their offer in a sealed envelope, in accordance with the attached table requirements, until 25/06/2018, Monday, at 16.00.
Δημιουργήθηκε 20-06-2018 Downloads 0
Invitation for Offers submitting for the procurement of installation and construction of an integrated surveillance system at the dock German Scale (Perama)
Piraeus Port Authority S.A. is interested in concluding a contract, for the procurement, installation and construction of an integrated surveillance system at the dock German Scale (Perama), in accordance with the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offers, until Friday 29/06/18 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 08-06-2018 Downloads 8
Διευκρινίσεις που αφορούν το διαγωνισμό για την ετήσια προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες λειτουργίας των μηχανημάτων του ΟΛΠ Α.Ε.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν το διαγωνισμό για την ετήσια προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες λειτουργίας των μηχανημάτων του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 06-06-2018 Downloads 4
Επανάληψη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης του τηλεφωνικού δικτύου του ΟΛΠ.
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΛΠ επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά την διαδικασία του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης του τηλεφωνικού δικτύου του ΟΛΠ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι θα το χαμηλότερο ο προσφερόμενο τίμημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Οι όροι του διαγωνισμού παραμένουν οι ίδιοι. Όλα τα σχετικά αρχεία είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, μέχρι και τις 8 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ.
Δημιουργήθηκε 04-06-2018 Downloads 4
Repetition of tender for the procurement of 2 (two) STS Crane Spreaders.
Piraeus Port Authority S.A. cancels and repeats for a second time the tender for concluding a contract for the procurement of 2 (two) STS Crane Spreaders. Interested parties are invited to submit their offers, until Thursday, 7th June 2018, at the following address: Piraeus Port Authority S.A. - Central Protocol - 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 01-06-2018 Downloads 16
Repetition of tender for the procurement of 200.000 lt of unleaded gasoline.
Piraeus Port Authority S.A. cancels and repeats for a second time the tender for concluding a contract for the procurement 200.000lt of unleaded gasoline. Interested parties are invited to submit their offers, until Friday, 8th June 2018, at the following address: Piraeus Port Authority S.A. - Central Protocol - 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 30-05-2018 Downloads 13
Clarifications to the interested parties regarding the Call of Tender for the procurement of 2 (two) STS Crane Spreaders. – PART II
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA S.A. regarding the questions received from 17th May 2018 until 25th May 2018, in relation to the “CALL OF TENDER FOR THE PROCUREMENT OF TWO (2) STS CRANE SPREADERS”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 23
Repetition of Tender for the procurement of HV & MV cables for PPA STS Cranes & RMGs substations needs.
Please be informed that Piraeus Port Authority S.A. repeats the above mentioned tender for a second time. Interested parties are invited to submit their offers until 1st June 2018, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender. For PPA S.A.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 11
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42) ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL USER CAL.
Ανακοινώνεται ότι ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια σαράντα δύο (42) αδειών χρήσης SQLCAL 2017 SNGLOLPNL UsrCAL USER CAL.
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια ενός μηχανήματος διαγράμμισης , σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Δημιουργήθηκε 24-05-2018 Downloads 14

Σελίδα 1 από 50