Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 565 Προμηθειών

Προμηθειών

Invitation for Offers submitting for the procurement of Steel Gangways (repetition).
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Steel Gangways (repetition of Tender), in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers, until Friday 19/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 08-10-2018 Downloads 11
Request for Information for product details and specifications on software technologies to fulfill PPA GDPR compliance.
Piraeus Port Authority (here on referred to as PPA SA), in an effort to comply with recent EU Legislation of GDPR, is requesting information from security market Vendors to provide product details and specifications on the following software technologies to fulfill PPA GDPR compliance needs: - Data Leakage Protection (DLP). - Log Management software. - Encryption software. Interested parties are invited to submit their input in writing, until 19/10/2018, and at 16:00 hours according to the attached requirements.
Δημιουργήθηκε 05-10-2018 Downloads 6
Invitation for Offers submitting for the procurement of materials (ertalon ) for the needs of Engineering Department
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of materials (ertalon) for the needs of Engineering Department, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers, until Tuesday 16/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 03-10-2018 Downloads 13
Invitation for Offers submitting for the procurement of Tyres for Gottwald (repetition).
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Tyres for Gottwald, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms.Interested parties are invited to submit their offers, until Friday 05/10/2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-09-2018 Downloads 3
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους μέχρι και τις 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00. Piraeus Port Authority S.A. is interested in concluding a contract, for the collection and management of lead-acid accumulators resulting from PPA S.A. operational activities. Interested parties are requested to submit their offer until 05/10/2018 at 16:00 p.m.
Δημιουργήθηκε 24-09-2018 Downloads 5
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ετήσια προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε ετήσια προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένο φάκελο οικονομικής και τεχνικής προσφοράς , μέχρι και τις 28/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ. Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of A4 copier paper for PPA SA annual needs in accordance with the attached specification. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Friday 28th September 2018, and at 16:00 hours.
Δημιουργήθηκε 21-09-2018 Downloads 9
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of Spare parts for 3 RMGs drum cable, in accordance with the attached technical specifications
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Spare parts for 3 RMGs drum cable, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until Friday 28th September 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 21-09-2018 Downloads 4
Invitation for Offers submitting concerning a two (2) year contract, with accredited company or companies, for the issuing of Certificates (type A & B)
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with a two (2) year contract, with accredited company or companies, for the issuing of Certificates (type A & B), in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until Tuesday 2nd October 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 21-09-2018 Downloads 10
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of Hoist Load Cells 20 Tones (4 pcs) for the Quay Cranes SPP (ZPMC).
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Hoist Load Cells 20 Tones (4 pcs) for the Quay Cranes SPP (ZPMC), in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until Tuesday 2nd October 2018 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 21-09-2018 Downloads 3
Cancellation of the invitation for the procurement of tyres for Gottwald
Piraeus Port Authority S.A. informs that the invitation for the procurement of Tyres for Gottwald is cancelled due to technical reasons. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 05-09-2018 Downloads 5

Σελίδα 1 από 57