Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 450 Προμηθειών

Προμηθειών

Επανάληψη Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ)
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προβαίνει σε επανάληψη του διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 17.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (Νόμος αριθ. 4404/2016, ΦΕΚ 126/A/8-7-2016), κατόπιν διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τον φάκελο της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς, μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς  (ΜΠΖ) του ΟΛΠ ΑΕ».
Δημιουργήθηκε 16-01-2018 Downloads 1
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημίας (ΜΠΖ) του ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 17.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (Νόμος αριθ. 4404/2016, ΦΕΚ 126/A/8-7-2016), κατόπιν διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλον τον φάκελο της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς, μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  16:00, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς  (ΜΠΖ) του ΟΛΠ ΑΕ »
Δημιουργήθηκε 28-12-2017 Downloads 4
Διαγωνισμός για τη προμήθεια 200.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης του ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει για δεύτερη φορά διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια 200.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης με αρ. 10/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 16:00, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά.  
Δημιουργήθηκε 19-12-2017 Downloads 9
Προμήθεια υπηρεσιών εκτίμησης πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης με εκτιμητή πλοίων, με σκοπό την σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης – εκτίμησης για 20 πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που έχουν ενταχθεί στις διατάξειςτου Ν. 2881/01.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, ως εξής: α) είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση:Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς
Δημιουργήθηκε 08-12-2017 Downloads 13
Clarifications regarding the tender for the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016 – Correct repetition
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications (correct repetition of the clarifications uploaded on 27 November ) provided by PPA SA, in relation to the tender for the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016
Δημιουργήθηκε 28-11-2017 Downloads 8
Clarifications regarding the tender for the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA SA, in relation to the tender for the provision of Complete Facilities Services for the reception of solid waste and cargo residues of ships approaching PPA Port Zone according to article 11.2 (j) of HRCA 2016.
Δημιουργήθηκε 27-11-2017 Downloads 13
Προμήθεια 200.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης του ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια 200.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης με αρ. 10/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 16:00, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά.
Δημιουργήθηκε 24-11-2017 Downloads 11
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη παροχή τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (3350) δώρων – χορηγιών στους Δ. Πειραιά & Περάματος.
Δημιουργήθηκε 14-11-2017 Downloads 20
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια τετρακοσίων πενήντα (450) δωροεπιταγών για τα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 13 ετών έως 18 ετών, σύμφωνα με τη συνημμένη περιγραφή.
Δημιουργήθηκε 14-11-2017 Downloads 13
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια πεντακοσίων (500) δωροεπιταγών για τα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 0 έως και 12 ετών, σύμφωνα με τη συνημμένη περιγραφή.
Δημιουργήθηκε 14-11-2017 Downloads 9

Σελίδα 1 από 45