Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 541 Προμηθειών

Προμηθειών

Extension for submitting offers for the tender regarding the procurement of twenty eight (28) semi-trailers, 65 ton rated loading capacity for terminal tractors
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers of a 10 (ten) working days, has been granted, i.e. until 27th August 2018, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 01-08-2018 Downloads 3
Tender repetition for the procurement of the IT Equipment Replacement Program (Second Period – Data center Virtualization)
PPA SA announces that the tender regarding the procurement of the “IT Equipment Replacement Program (Second Period – Data center Virtualization)”, is cancelled and immediately repeated for a second time. The new deadline for submitting offers is set until Friday 10th August 2018 and until 16:00 Greek time (GMT +2). The scope, terms and conditions of the tender remain the same. Interested parties who have already submitted offers: •  are obligatorily invited to collect back their unsealed offers through their competent legal representative who initially submitted the offer. The offers are returned back upon receipt and may be re – submitted (updated or not) until the above mentioned date and time. •  may resubmit the same participation documents and participation letter of guarantee. All clarifications published so far constitute an integral part of the Call. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 31-07-2018 Downloads 6
Call of tender for the award of procurement of one (1) engine powered 33 ton forklift truck for Car Terminal Use
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the conclusion of contract for the procurement one (1) engine powered 33 ton forklift truck for Car Terminal Use, according to the attached Call of Tender specifications and requirements. Interested parties are invited to submit their offers, until Friday, 24th August 2018 at 16:00 hours, at the following address: Piraeus Port Authority S.A. - Central Protocol - 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece
Δημιουργήθηκε 30-07-2018 Downloads 5
Call of tender for the award of procurement of one (1) engine powered 15 ton forklift truck for Car Terminal Use
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the conclusion of contract for the procurement one (1) engine powered 15 ton forklift truck for Car Terminal Use, according to the attached Call of Tender specifications and requirements. Interested parties are invited to submit their offers, until Friday, 24th August 2018 at 16:00 hours, at the following address: Piraeus Port Authority S.A. - Central Protocol - 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece
Δημιουργήθηκε 30-07-2018 Downloads 4
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινήσεις για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών στελέχωσης και λειτουργίας των μηχανημάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών Σταθμών Εξωτερικού του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά και) στατικής φύλαξης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων ασφάλειας κατ΄ εφαρμογή του Κώδικα ISPS.και παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών μέχρι τις 3 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 25-07-2018 Downloads 11
Clarifications to the interested parties regarding the Call of Tender for the procurement of the IT Equipment Replacement Program (Second Period – Data center Virtualization) – PART V
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published by PPA SA, in relation to the “Call of Tender for the award of Procurement of the IT Equipment Replacement Program (Second Period – Data center Virtualization)”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 23-07-2018 Downloads 9
Tender for the procurement of twenty eight (28) semi trailers 65 ton rated loading capacity for terminal tractors at Container Terminal (Pier I) use
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of twenty eight (28) semi trailers, 65 ton rated loading capacity for terminal tractors according to the attached tender terms and requirements. Interested parties are invited to submit their offers, until Friday, 10th August 2018 until 16:00 Greek time (GMT +2).
Δημιουργήθηκε 20-07-2018 Downloads 14
Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια (21) πυροσβεστικών σταθμών
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στο διαγωνισμό για την προμήθεια (21) πυροσβεστικών σταθμών του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 20-07-2018 Downloads 18
Clarifications regarding the Call of Tender for the procurement of twenty (20) 4 x 2 wheel drive Terminal Tractors (Part II)
Please find attached clarifications (Part II) regarding the Call of Tender for the procurement of twenty (20) 4 x 2 wheel drive Terminal Tractors. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 20-07-2018 Downloads 12

Σελίδα 1 από 55