Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 705 Προμηθειών

Προμηθειών

Invitation for Submitting Offers (IFSO), concerning the procurement of Gantry Roller Assemblies Side Wheels for RMGs 1-5 & Panamax Cranes 5-7 of Container Terminal.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Gantry Roller Assemblies Side Wheels for RMGs 1-5 & Panamax Cranes 5-7 of Container Terminal, in accordance with the attached technical description, general terms & remarks. Interested parties are invited to submit their offers until 29 July 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 19-07-2019 Downloads 1
Clarifications regarding the Call for Tender regarding the procurement of Wireless Network Solution_PART II
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 15th July 2019 provided by PPA, in relation to the “Call for Tenders regarding the procurement of Wireless Network Solution”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 16-07-2019 Downloads 3
Extension of the deadline submission of offers, regarding the Call for Tenders for the procurement of Wireless Network Solution
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Thursday, 18th July 2019, 12:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 10-07-2019 Downloads 2
Extension of the deadline submission of offers, regarding the Call for Tenders for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business l.
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 9th August 2019, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 10-07-2019 Downloads 4
Clarifications regarding the Call for Tenders regarding the procurement of Wireless Network Solution.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 05th July 2019 provided by PPA, in relation to the “Call for Tenders regarding the procurement of Wireless Network Solution”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 05-07-2019 Downloads 13
Invitation for submitting Offers for procurement of spare parts of bearing for the main hoist reducer on the No 1. 2.3.4 cranes ZPMC
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of spare parts of bearing for the main hoist reducer on the No 1. 2.3.4 cranes ZPMC Interested parties are invited to submit their offers until 5th July 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 02-07-2019 Downloads 15
Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ RMG
Ο «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» δημοσιεύει συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ RMG (RAILMOUNTEDGANTRY)» στο πλαίσιο της Υ.Ε 2, προϋπολογισμού Υποβολής Προσφορών ποσού 302.750,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 28-06-2019 Downloads 15
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of Gears for Reducer main hoist SPP cranes
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Gears for Reducer main hoist SPP cranes, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until 12th July 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 28-06-2019 Downloads 13
Invitation for submitting Offers for procurement of Gantry rails for Jib Crane Dry Dock
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of Gantry rails for Jib Crane Dry Dock for the needs of Engineering Department . Interested parties are invited to submit their offers until 08th July 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 26-06-2019 Downloads 14

Σελίδα 1 από 71