Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 766 Προμηθειών

Προμηθειών

Clarifications regarding the Call for tender for the ‘Award of Procurement of the Supply, Installation, Commissioning and Testing of one (1) Super Post Panamax Type Ship to Shore Quay Crane for Container Terminal use'
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, in relation to the Call for tender for the ‘Award of Procurement of the Supply, Installation, Commissioning and Testing of one (1) Super Post Panamax Type Ship to Shore Quay Crane for Container Terminal use'.
Δημιουργήθηκε 28-11-2019 Downloads 5
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής εργασιών καθαρισμού σε όλους τους χερσαίους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ ΑΕ.
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής εργασιών καθαρισμού σε όλους τους χερσαίους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 26-11-2019 Downloads 7
Extension of the deadline for the offers’ submission, regarding the tender for the award of procurement, installation, commissioning and testing of one (1) Super Post Panamax type Ship to Shore quay crane for container terminal use
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 9th December 2019, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 25-11-2019 Downloads 1
Call for tenders for the award of procurement of ten (10) 4 x 2 wheel drive terminal tractors for Container Terminal use within the framework of Mandatory Enhancement ME06 “Supply of Equipment”
Interested parties are invited to submit their offers until 13th December 2019 until 15:00 Greek time (GMT +2). Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the abovementioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-11-2019 Downloads 11
Tender regarding the fabrication of steel side blocks for the side support of vessels at Dry Docks, A. Vasiliadi
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the fabrication of steel side blocks for the side support of vessels at Dry Docks, A. Vasiliadi, according to the attached technical specifications and general terms. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit quotations, in closed envelope, until 04/12/ 2019 and at 16:00: Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 21-11-2019 Downloads 7
Διαγωνισμός για την παροχή τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (3550) δώρων σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων των γειτονικών Δήμων & άλλων φορέων.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη παροχή τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (3550) δώρων σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων των γειτονικών Δήμων & άλλων φορέων, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  
Δημιουργήθηκε 19-11-2019 Downloads 0
Διαγωνισμός για την παροχή πεντακοσίων (500) δώρων στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 11 έως και 18 ετών.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη παροχή πεντακοσίων (500) δώρων στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 11 έως 18 ετών, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Δημιουργήθηκε 19-11-2019 Downloads 2
Διαγωνισμός για την παροχή τριακοσίων (300) δώρων στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 0 έως και 10 ετών.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη παροχή τριακοσίων (300) δώρων στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΛΠ ΑΕ, ηλικίας από 0 έως και 10 ετών, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Δημιουργήθηκε 19-11-2019 Downloads 3

Σελίδα 2 από 77