Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 761 Προμηθειών

Προμηθειών

Παροχή εργασιών καθαρισμού και απορρύπανσης των θαλασσίων και παράκτιων χώρων της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ ΑΕ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ενδιαφέρεται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για παροχή εργασιών καθαρισμού και απορρύπανσης των θαλασσίων και παράκτιων χώρων της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ ΑΕ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/11/2019 και ώρα 16:00 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση ,καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 11-10-2019 Downloads 13
Invitation for Submitting Offers (IFSO), concerning the procurement of of M.V. Cable Reel 20 KV for QCs and RMGs.
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of M.V. Cable Reel 20 KV for QCs and RMGs in accordance with the attached technical description, general terms & remarks. Interested parties are invited to submit their offers until 14 October 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 02-10-2019 Downloads 1
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, o oποίος θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικά αυτοκίνητα , διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών_Μέρος ΙΙ
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις( μέρος ΙΙ )επί του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, o oποίος θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικά αυτοκίνητα , διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 27-09-2019 Downloads 15
Παράταση και Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για τη μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικών αυτοκίνητων διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για τη μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικών αυτοκίνητων, διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών καθώς και παράταση του διαγωνισμού έως και 4/10/19. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 24-09-2019 Downloads 15
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την Συντήρηση χώρων πρασίνου εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ ΑΕ.
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την συντήρηση χώρων πρασίνου εντός χερσαίας Λιμενικής ζώνης ΟΛΠ ΑΕ. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 11-09-2019 Downloads 9
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 18 αυτοκινήτων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια ανοικτoύ διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ooποίος θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικών αυτοκίνητων για τις ανάγκες της, διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 10-09-2019 Downloads 18
Invitation for submitting Offers for procurement of filters for SC, RS, ECH, FL & TT for six (6) months period for the needs of Engineering Department .
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of filters for SC, RS,ECH, FL & TT for six (6) months period for the needs of Engineering Department Interested parties are invited to submit their offers until 13 September 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 05-09-2019 Downloads 12

Σελίδα 3 από 77