Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 766 Προμηθειών

Προμηθειών

Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, o oποίος θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικά αυτοκίνητα , διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών_Μέρος ΙΙ
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις( μέρος ΙΙ )επί του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, o oποίος θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικά αυτοκίνητα , διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 27-09-2019 Downloads 15
Παράταση και Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για τη μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικών αυτοκίνητων διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για τη μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικών αυτοκίνητων, διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών καθώς και παράταση του διαγωνισμού έως και 4/10/19. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 24-09-2019 Downloads 15
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την Συντήρηση χώρων πρασίνου εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ ΑΕ.
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την συντήρηση χώρων πρασίνου εντός χερσαίας Λιμενικής ζώνης ΟΛΠ ΑΕ. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 11-09-2019 Downloads 10
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 18 αυτοκινήτων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια ανοικτoύ διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ooποίος θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. προς μίσθωση χωρίς εξαγορά δέκα οκτώ (18) επιβατικών αυτοκίνητων για τις ανάγκες της, διάρκειας μίσθωσης πέντε (5) ετών.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 10-09-2019 Downloads 19
Invitation for submitting Offers for procurement of filters for SC, RS, ECH, FL & TT for six (6) months period for the needs of Engineering Department .
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of filters for SC, RS,ECH, FL & TT for six (6) months period for the needs of Engineering Department Interested parties are invited to submit their offers until 13 September 2019 and until 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 05-09-2019 Downloads 12
Clarifications to the interested parties, regarding the Invitation for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published provided by PPA, regarding the questions received until 05th August 2019, in relation to the “Invitation for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business”. The said replies constitute an integral part of the Invitation.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 4
Συντήρηση χλοοταπήτων, ζαρντινιερών και χώρων πρασίνου εντός Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ (Επιβατικού & Εμπορικού Λιμένα)
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση χλοοταπήτων, ζαρντινιερών και χώρων πρασίνου εντός της Λιμενικής Ζώνης της ΟΛΠ Α.Ε. (Επιβατικού & Εμπορικού Λιμένα), για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, τους γενικούς όρους και παρατηρήσεις.   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:30.
Δημιουργήθηκε 23-08-2019 Downloads 18

Σελίδα 4 από 77