Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 761 Προμηθειών

Προμηθειών

Clarifications regarding the Call of Tender for the «REPAIR OF FLOATING DOCK PIRAEUS I»
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Call of Tender for the repair of Floating Dock PIRAEUS I”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 14-06-2019 Downloads 7
Extension of the deadline submission of offers, regarding the Call of Tender “REPAIR OF FLOATING DOCK PIRAEUS I”
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until  19th June 2019, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.PPA SA provide unofficial English translation of the tender document for reference only. The Greek original supersedes in case of controversy or dispute.
Δημιουργήθηκε 11-06-2019 Downloads 8
Συλλογή και απομάκρυνση των υγρών λυμάτων από τη λιμενική ζώνη του ΟΛΠ ΑΕ.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και απομάκρυνσης των υγρών λυμάτων από τη λιμενική ζώνη του ΟΛΠ ΑΕ», σύμφωνα με τους συνημμένους όρους & τεχνικές προδιαγραφές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές του, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και 21/6/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00
Δημιουργήθηκε 04-06-2019 Downloads 9
New extension of the deadline for the submission of offers (Phase 2) regarding the tender for the award of procurement and installation of CCTV monitoring system for ISPS needs in Perama Dock
Please be informed that the deadline for the submission of offers (Phase 2) for the tender regarding the award of procurement and installation of CCTV monitoring system for ISPS needs in Perama Dock, has been extended until 7 June 2019, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 28-05-2019 Downloads 3
Clarifications regarding the Invitation for submitting offers for the procurement of Twistlocks with nut for QC ZPMC Headlock
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 24th May 2019 provided by PPA, in relation to the “Invitation for submitting offers for the procurement of Twistlocks with nut for QC ZPMC Headlock, in accordance with the attached technical specifications”
Δημιουργήθηκε 24-05-2019 Downloads 4
Tender for the Property Insurance services & Business Interruption of PPA SA.
Piraeus Port Authority SA is interested in proceeding with "Property Insurance services & Business Interruption of PPA SA", according to the terms of the tender. Interested parties are invited to submit their offers until 11th June 2019 and untill 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender. 
Δημιουργήθηκε 22-05-2019 Downloads 27
Tender regarding the repair of Floating Dock Piraeus I
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the repair of Floating Dock Piraeus I, according to the terms of the tender. Interested parties are invited to submit their offers until 12th June 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-05-2019 Downloads 20
Extension of the deadline for the submission of offers (Phase 2) regarding the tender for the award of procurement and installation of CCTV monitoring system for ISPS needs in Perama Dock
Please be informed that the deadline for the submission of offers (Phase 2) for the tender regarding the award of procurement and installation of CCTV monitoring system for ISPS needs in Perama Dock, has been extended until 30 May 2019, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 21-05-2019 Downloads 3
Clarification concerning the tender for the procurement of spare parts for engine SISU 74CTA 2V, SISU 98 ATI, SISU 634 DSE for STRADLLE CARRIERS as per an item’s part No.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarification provided by PPA, in relation to the tender regarding the procurement of spare parts for engine SISU 74CTA 2V, SISU 98 ATI, SISU 634 DSE for STRADLLE CARRIERS. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 21-05-2019 Downloads 5
Invitation for Offers submitting concerning the procurement of spare parts for Empty Container Handlers_SMV 6/7 ECB90 M7161-12351
Piraeus Port Authority S.A. is interested in proceeding with the procurement of spare parts for Empty Container Handlers_SMV 6/7 ECB90  M7161-12351, in accordance with the attached technical specifications and invitation’s terms. Interested parties are invited to submit their offers until 28th May 2019 and until 15:30 Greek time. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 20-05-2019 Downloads 14

Σελίδα 8 από 77