Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 729 Προμηθειών

Προμηθειών

Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκπόνηση και αναθεώρηση μελετών αξιολόγησης ασφαλείας
Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για  την εκπόνηση και αναθεώρηση μελετών αξιολόγησης ασφαλείας (Α.Α.Λ.Ε.) και την κατάρτιση και αναθεώρηση σχεδίων ασφαλείας (Σ.Α.Λ.Ε.) των λιμενικών εγκαταστάσεων Νέου ΣΕΜΠΟ, Κρουαζιέρας και Car Terminals του ΟΛΠ Α.Ε. από Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφαλείας (Α.Ο.Α.)
Δημιουργήθηκε 06-05-2011 Downloads 212
Προμήθεια φίλτρων για 14 ΟΣΜΕ & 4 περονοφόρα
Προμήθεια διαφόρων ειδών φίλτρων για τις ετήσιες ανάγκες δεκατεσσάρων (14) ΟΣΜΕ και τεσσάρων (4) περονοφόρων του Τμ. Συντήρησης & Επισκευής Μηχανημάτων (Σ.Ε.Μ.) της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 26-10-2011 Downloads 165
Πρόχειρος διαγωνισμός για την μίσθωση χωρίς εξαγορά δεκατεσσάρων (14) αυτ/των
Πρόχειρος διαγωνισμός για την μίσθωση χωρίς εξαγορά δεκατεσσάρων (14) αυτ/των τύπου HYUNDAI i10 1.1 ή άλλου τεχνικά ισοδύναμου, λόγω λήξης της μισθωτικής περιόδου των χρονομισθωμένων αυτ/των που διαθέτουν για την κάλυψη των αναγκών τους, οι διάφορες Υπηρεσίες της ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 31-03-2011 Downloads 193

Σελίδα 71 από 73