Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 766 Προμηθειών

Προμηθειών

Προμήθεια δεκαπέντε (15) συρματόσχοινων
Προμήθεια δεκαπέντε (15) συρματόσχοινων για τις ανάγκες των SPP και RMG Γερανογεφυρών της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 27-01-2012 Downloads 131
Διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την τριετή ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής στους χερσαίους χώρους του ΟΛΠ Α.Ε.
Διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την τριετή ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής στους χερσαίους χώρους του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 27-01-2012 Downloads 185
Προμήθεια εργαλείων φορτοεκφόρτωσης
Προμήθεια εργαλείων φορτοεκφόρτωσης για τον Τομέα Αγ. Γεωργίου της Δ/νσης Προγρ/σμού & Συντ/σμού Φορτ/κών Εργασιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό
Δημιουργήθηκε 26-01-2012 Downloads 89
Ορθοστάτες οριοθέτησης κοινού στον Επιβατικό Σταθμό Κανέλλου
Προμήθεια ορθοστατών οριοθέτησης κοινού για τις ανάγκες του εξοπλισμού του Επιβατικού Σταθμού Κανέλλου του Τμ. Κρουαζιέρας της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιβατών & Εκμετάλλευσης Χώρων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 19-01-2012 Downloads 102
Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια έξι μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων ελκυστήρων (Terminal Tractors)
Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια έξι μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων ελκυστήρων (Terminal Tractors), εκ των οποίων 2 τεμαχίων τύπου 4Χ2, 2 τεμαχίων τύπου 4Χ4 και δύο τεμαχίων τύπου 4Χ4 με συσκευή έλξης νταλικών RORO (ΝΥΧΙ).
Δημιουργήθηκε 03-01-2012 Downloads 146
Προμήθεια χρωμάτων για τις Πλωτές Δεξαμενές του ΟΛΠ ΑΕ
Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των Πλωτών Δεξαμενών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πλοίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 20-12-2011 Downloads 235
Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες επτά (7) ελκυστήρων EUROCAR (ΑΤΑ) και έξι (6) περονοφόρων MITSUBISHI
Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των επτά (7) ελκυστήρων EUROCAR (ΑΤΑ) και των έξι (6) περονοφόρων MITSUBISHI, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων, του Τμ. Κίνησης Συντήρησης Μηχανημάτων και Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με πρόχειρο διαγωνισμό
Δημιουργήθηκε 19-12-2011 Downloads 86
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης της πλωτής δεξαμενής 4000Τ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών και των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης της πλωτής δεξαμενής 4000Τ, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων.
Δημιουργήθηκε 14-12-2011 Downloads 254
Αναβολή ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση των πρατηρίων υγρών καυσίμων του ΟΛΠ Α.Ε. και την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καυσίμων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει την αναβολή του παραπάνω διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του σε μελλοντική ημερομηνία.
Δημιουργήθηκε 08-12-2011 Downloads 125
Υλικά ξυλουργείου για τον Επιβατικό Σταθμό Κανέλου
Προμήθεια διαφόρων υλικών ξυλουργείου για την κατασκευή πάγκων από το ξυλουργείο του Τμ. Επισκ.- Κατασκ. της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης για τις ανάγκες του Τμ. Κρουαζιέρας (Επιβατικός Σταθμός Κανέλου) της Δ/νσης Εξυπ. Επιβατών & Εκμετάλλευσης Χώρων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 22-12-2011 Downloads 96

Σελίδα 71 από 77