Κατηγορία: Αναθέσεις

Αρχεία: 74 Αναθέσεις

Αναθέσεις

Ανάθεση των εργασιών εκποίησης – πώλησης και απομάκρυνσης δέκα πέντε (15) ανενεργών και παροπλισμένων μηχανημάτων ΟΣΜΕ και ενός (1) τράκτορα MAFI και των εξαρτημάτων τους.
Ανάθεση των εργασιών εκποίησης – πώλησης και απομάκρυνσης δέκα πέντε (15) ανενεργών και παροπλισμένων μηχανημάτων ΟΣΜΕ και ενός (1) τράκτορα MAFI και των εξαρτημάτων τους.
Δημιουργήθηκε 06-05-2015 Downloads 44
Ανάθεση των εργασιών της συντήρησης και της βαφής με ειδικά χρώματα διαγράμμισης (υλικά και εργασίες βαφής) των κρηπιδωμάτων και των δεστρών του Κεντρικού (Επιβατικού) Λιμένα Πειραιά (περιοχές ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας).
Ανάθεση των εργασιών της συντήρησης και της βαφής με ειδικά χρώματα διαγράμμισης (υλικά και εργασίες βαφής) των κρηπιδωμάτων και των δεστρών του Κεντρικού (Επιβατικού) Λιμένα Πειραιά (περιοχές ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας).
Δημιουργήθηκε 06-05-2015 Downloads 25
Ανάθεση των εργασιών συντήρησης των δεκαπέντε (15) ανελκυστήρων και τεσσάρων (4) κυλιόμενων κλιμάκων της πεζογέφυρας του ΟΛΠ ΑΕ.
Ανάθεση της τριετούς συντήρησης των δεκαπέντε (15) ανελκυστήρων και των τεσσάρων (4) κυλιόμενων κλιμάκων της πεζογέφυρας του ΟΛΠ ΑΕ.
Δημιουργήθηκε 14-01-2015 Downloads 37
Ανάθεση προμήθειας υλικών βαφής της Δ/νσης Τεχν. Εξυπηρέτησης
Ανάθεση προμήθειας υλικών βαφής για τις ανάγκες του Τμ. Σ.Ε.Ε. της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 02-12-2013 Downloads 42
Ανάθεση της προμήθειας ογδόντα (80) ελαστικών επισώτρων
Ανάθεση της προμήθειας ογδόντα (80) ελαστικών επισώτρων για τις ετήσιες ανάγκες των οχημάτων του Τμ. Κίνησης & Συντήρησης Μηχανημάτων & Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 05-11-2013 Downloads 29
Ανάθεση της προμήθειας 180.000 τεμ (κυτίων/φιαλών του ½ lt) γάλακτος
Ανάθεση της προμήθειας 180.000 τεμ (κυτίων/φιαλών του ½ lt) γάλακτος, για την 8μηνη κάλυψη των αναγκών του δικαιούχου προσωπικού του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 08-07-2013 Downloads 37
Ανάθεση της προμήθειας (100) τεμ. χειραμαξιδίων
Ανάθεση της προμήθειας (100) τεμ. χειραμαξιδίων για τις ανάγκες εξοπλισμού του επιβατικού σταθμού «Θεμιστοκλέους» του Τμήματος Κρουαζιέρας της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιβατών και Εκμετάλλευσης Χώρων του ΟΛΠ Α.Ε.»
Δημιουργήθηκε 08-07-2013 Downloads 31
Ανάθεση προμήθειας ξυλείας της Διεύθυνσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης
Ανάθεση προμήθειας διαφόρων τύπων και διαστάσεων ξυλείας για τις ετήσιες ανάγκες του Τμ. Επισκευών-Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 08-07-2013 Downloads 26
Ανάθεση προμήθειας ξυλείας
Ανάθεση προμήθειας ξυλείας για τις ανάγκες των Πλωτών Δεξαμενών Περάματος του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 28-02-2013 Downloads 27
Ανάθεση προμήθειας διαφόρων υλικών ξυλουργείου
Ανάθεση προμήθειας διαφόρων υλικών ξυλουργείου για τις ετήσιες ανάγκες του Τμ. Επισκευών-Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
Δημιουργήθηκε 28-02-2013 Downloads 30

Σελίδα 1 από 8