Κατηγορία: Αναθέσεις

Αρχεία: 74 Αναθέσεις

Αναθέσεις

Ανάθεση ετήσιας προμήθειας συσσωρευτών 12 Volt
Ανάθεση της ετήσιας προμήθειας συσσωρευτών 12 Volt για τα οχήματα και τα Η/Ζ που χρησιμοποιούνται στους υποσταθμούς του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 27-12-2012 Downloads 65
Ανάθεση ετήσιας προμήθειας φίλτρων
Ανάθεση ετήσιας προμήθειας φίλτρων για τη συντήρηση των λεωφορείων του Τμήματος Κίνησης-Συντήρησης Μηχανημάτων & Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 27-12-2012 Downloads 55
Ανάθεση της προμήθειας διαφόρων ειδών σιδήρου
Ανάθεση της προμήθειας διαφόρων ειδών σιδήρου για τις ετήσιες ανάγκες του Σιδηρουργείου του Τμ. Επισκευών – Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 12-11-2012 Downloads 73
Ανάθεση της προμήθειας πενήντα έξι (56) συρματόσχοινων για τις ανάγκες των ΟΣΜΕ
Ανάθεση της προμήθειας πενήντα έξι (56) συρματόσχοινων για τις ανάγκες των ΟΣΜΕ του Συνεργείου Α7 της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 12-11-2012 Downloads 67
Ανάθεση της προμήθειας σαράντα τεσσάρων (44) συρματόσχοινων για τις ΓΓ SPP/ZPMC, STS και RMG
Ανάθεση της προμήθειας σαράντα τεσσάρων (44) συρματόσχοινων για τις ετήσιες ανάγκες των γερανογεφυρών SPP/ZPMC, STS και RMG της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ (Συνεργείο Α3) του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 12-11-2012 Downloads 65
Ανάθεση προμήθειαςαναλώσιμων υλικών για συνεργείο υδραυλικών
Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του συνεργείου των υδραυλικών του Τμ. Σ.Ε.Ε. της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 17-09-2012 Downloads 119
Ανάθεση της προμήθειας αλυσίδων υποστατών των πλωτών δεξαμενών Περάματος
Ανάθεση της προμήθειας αλυσίδων υποστατών των πλωτών δεξαμενών Περάματος για τις ανάγκες του Τμ. Δεξαμενών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πλοίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 30-08-2012 Downloads 99
Λαμπτήρες και μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
Ανάθεση προμήθειας λαμπτήρων 12V και 24V καθώς και μάκτρων υαλοκαθαριστήρων για τη συντήρηση των οχημάτων του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 06-09-2012 Downloads 107
Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης – μελανιών (HP)
Ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης – μελανιών (HP) για τις ετήσιες ανάγκες των εκτυπωτικών μηχανημάτων όλων των Δ/νσεων και Υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 02-07-2012 Downloads 152
Ανάθεση της προμήθειας εκατόν είκοσι δύο (122) ελαστικών επισώτρων
Ανάθεση της προμήθειας εκατόν είκοσι δύο (122) ελαστικών επισώτρων για τις ετήσιες ανάγκες των οχημάτων του Τμ. Κίνησης & Συντήρησης Μηχανημάτων & Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 22-06-2012 Downloads 143

Σελίδα 2 από 8