Κατηγορία: Αναθέσεις

Αρχεία: 74 Αναθέσεις

Αναθέσεις

Ανάθεση της προμήθειας (210) διακοσίων δέκα ζαρντινιερών, φυτοχώματος και φυτικού υλικού που θα τοποθετηθούν στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά.
Ανάθεση της προμήθειας (210) διακοσίων δέκα ζαρντινιερών, φυτοχώματος και φυτικού υλικού καθώς και τις εργασίες φύτευσής του και τοποθέτησής του στις ζαρντινιέρες που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά.
Δημιουργήθηκε 24-05-2012 Downloads 150
Ανάθεση των υπηρεσιών για την υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης Ακουστικού Περιβάλλοντος ΟΛΠ ΑΕ και χαρτογράφησης θορύβου στην περιοχή του ΣΕΜΠΟ Ι
Ανάθεση των υπηρεσιών για την υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης Ακουστικού Περιβάλλοντος ΟΛΠ ΑΕ και χαρτογράφησης θορύβου στην περιοχή του ΣΕΜΠΟ Ι, διάρκειας ενός (1) έτους.
Δημιουργήθηκε 24-05-2012 Downloads 118
Ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης δύο(2) ασθενοφόρων του ΟΛΠ με ειδικευμένο προσωπικό (διασώστες) για ένα (1) έτος.
Ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης δύο(2) ασθενοφόρων του ΟΛΠ με ειδικευμένο προσωπικό (διασώστες) για ένα (1) έτος.
Δημιουργήθηκε 17-05-2012 Downloads 138
Ανάθεση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά της Υ/Φ ΕΝΑΛΙΑ κυριότητας του ΟΛΠ Α.Ε. 
Ανάθεση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά της Υ/Φ ΕΝΑΛΙΑ κυριότητας του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 27-04-2012 Downloads 149
Ανάθεση της προμήθειας της προμήθειας ογδόντα δύο (82) συσσωρευτών
Ανάθεση της προμήθειας της προμήθειας ογδόντα δύο (82) συσσωρευτών για την κάλυψη των ετησίων αναγκών των συνεργείων επισκευής μηχανημάτων της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 25-04-2012 Downloads 158
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ (2) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης δύο(2) ασθενοφόρων του ΟΛΠ με ειδικευμένο προσωπικό (διασώστες) για ένα (1) έτος.
Δημιουργήθηκε 05-04-2012 Downloads 110
Ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του ΟΛΠ ΑΕ.
Α΄νάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του ΟΛΠ ΑΕ, απο 31/3/12 - 31/3/13.
Δημιουργήθηκε 29-03-2012 Downloads 101
Ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης της γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης του ΟΛΠ ΑΕ.
Ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης της γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης του ΟΛΠ ΑΕ, απο 31/3/12 - 31/3/13.
Δημιουργήθηκε 29-03-2012 Downloads 84
Ανάθεση ασφαλιστικής κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ ΑΕ
Ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ ΑΕ, απο 31/3/12 - 31/3/13. 
Δημιουργήθηκε 29-03-2012 Downloads 58
Ανάθεση προμήθειας χρωμάτων για τις Πλωτές Δεξαμενές
Ανάθεση προμήθειας χρωμάτων για τις ανάγκες των Πλωτών Δεξαμενών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πλοίων του Ο.Λ.Π .Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 07-03-2012 Downloads 95

Σελίδα 3 από 8