Κατηγορία: Αναθέσεις

Αρχεία: 74 Αναθέσεις

Αναθέσεις

Προμήθεια διαφόρων υλικών ξυλουργείου
Προμήθεια διαφόρων υλικών ξυλουργείου για την κατασκευή πάγκων από το ξυλουργείο του Τμ. Επισκευών-Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης για τις ανάγκες του Τμ. της Κρουαζιέρας (Επιβατικός Σταθμός Κανέλλου) της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιβατών & Εκμετάλλευσης Χώρων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 29-02-2012 Downloads 60
Ανάθεση προμήθειας σφαιρικών κρουνών
Προμήθεια σφαιρικών κρουνών για τις ετήσιες ανάγκες του συνεργείου των υδραυλικών του Τμ. Σ.Ε.Ε. της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 29-02-2012 Downloads 63
Ανάθεση προμήθειας σωλήνων σπιράλ
Προμήθεια σωλήνων σπιράλ για τις ετήσιες ανάγκες του συνεργείου των υδραυλικών του Τμ. Σ.Ε.Ε. της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 29-02-2012 Downloads 56
Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) συρματόσχοινων
Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) συρματόσχοινων για τις ανάγκες των SPP και RMG Γερανογεφυρών της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 28-02-2012 Downloads 83
Ανάθεση της προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες των ελκυστήρων EUROCAR (ΑΤΑ) και των περονοφόρων MITSUBISHI
Ανάθεση της προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες των επτά (7) ελκυστήρων EUROCAR (ΑΤΑ) και των έξι (6) περονοφόρων MITSUBISHI, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων, του Τμ. Κίνησης Συντήρησης Μηχανημάτων και Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 26-01-2012 Downloads 74
Ανάθεση της προμήθειας τριάντα τεσσάρων (34) ελαστικών επίσωτρων
Ανάθεση της προμήθειας τριάντα τεσσάρων (34) ελαστικών επίσωτρων για τις ανάγκες των ΟΣΜΕ του Συνεργείου Α7 της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 04-01-2012 Downloads 89
Ανάθεση της προμήθειας χρωμάτων
Ανάθεση της προμήθειας χρωμάτων για τις ετήσιες ανάγκες του βαφείου του Τμ. Συντήρησης και Επισκευής Εγκαταστάσεων (Σ.Ε.Ε.) της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 04-01-2012 Downloads 98
Ανάθεση της προμήθειας διαφόρων ειδών φίλτρων
Ανάθεση της προμήθειας διαφόρων ειδών φίλτρων για τις ετήσιες ανάγκες δεκατεσσάρων (14) ΟΣΜΕ και τεσσάρων (4) περονοφόρων του Τμ. Συντήρησης & Επισκευής Μηχανημάτων (Σ.Ε.Μ.) της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 14-12-2011 Downloads 98
Ανάθεση του διαγωνισμού, με πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την χορήγηση 400 δωροεπιταγών στα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΟΛΠ Α.Ε. (ηλικίας από 0 μέχρι 12 ετών
Ανάθεση του διαγωνισμού, με πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την χορήγηση 400 δωροεπιταγών στα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΟΛΠ Α.Ε. (ηλικίας από 0 μέχρι 12 ετών
Δημιουργήθηκε 05-12-2011 Downloads 125
Ανάθεση προμήθειας μεντεσέδων, συρτών και στριφωνιών
Ανάθεση προμήθειας διαφόρων τύπων μεντεσέδων, συρτών και στριφωνιών για τις ετήσιες ανάγκες του σιδηρουργείου του Τμ. Επισκευών-Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 30-11-2011 Downloads 79

Σελίδα 4 από 8