Κατηγορία: Αναθέσεις

Αρχεία: 74 Αναθέσεις

Αναθέσεις

Υλικά Στερέωσης
Ανάθεση της προμήθειας υλικών στερέωσης για τις ετήσιες ανάγκες του σιδηρουργείου του Τμ. Επισκευών - Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ ΑΕ.
Δημιουργήθηκε 13-10-2011 Downloads 100
Μέσα ατομικής προστασίας
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του Τμ. Εργατικού Δυναμικού της Δ/νσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Φορτ/κών Εργασιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 16-09-2011 Downloads 114
Ανάθεση του έργου συμπληρωματικής παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης και λειτουργίας των μηχανημάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών Σταθμών Εξωτερικού του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά.
Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 526/25-8-2011 απόφαση Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου/ΟΛΠ Α.Ε. εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου συμπληρωματικής παροχής υπηρεσιών επάνδρωσης και λειτουργίας των μηχανημάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατικών Σταθμών Εξωτερικού του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, στην εταιρεία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.»
Δημιουργήθηκε 25-08-2011 Downloads 136
Ανάθεση προμήθειας υλικών ξυλουργείου
Ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών ξυλουργείου για τις ετήσιες ανάγκες του Τμ. Επισκευών - Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 29-07-2011 Downloads 85
Ανάθεση προμήθειας θερινού ιματισμού λιμενεργατων
Ανάθεση της προμήθειας ειδών ένδυσης για την κάλυψη των αναγκών θερινού ιματισμού του λιμενεργατικού προσωπικού του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 29-07-2011 Downloads 174
Ανάθεση προμήθειας ορθοστατών οριοθέτησης κοινού
Ανάθεση της προμήθειας ορθοστατών οριοθέτησης κοινού για τις ανάγκες του Τμ. Κρουαζιέρας της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιβατών και Εκμ. Χώρων του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 12-07-2011 Downloads 124

Σελίδα 5 από 8