Κατηγορία: Αναθέσεις

Αρχεία: 74 Αναθέσεις

Αναθέσεις

Ανάθεση των εργασιών καθαρισμού των αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού στις αίθουσες αναμονής επιβατών Εξωτερικού
Eγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών καθαρισμού των αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού στις αίθουσες αναμονής επιβατών Εξωτερικού.
Δημιουργήθηκε 16-03-2011 Downloads 209
Ανάθεση της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ετήσιες ανάγκες των Διευθύνσεων & Υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Aνάθεση της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ετήσιες ανάγκες των Διευθύνσεων & Υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε
Δημιουργήθηκε 11-03-2011 Downloads 194
Ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης 2011 για τις ετήσιες ανάγκες των Διευθύνσεων & Υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Aνάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης 2011 για τις ετήσιες ανάγκες των Διευθύνσεων & Υπηρεσιών του Ο.Λ.Π. Α.Ε
Δημιουργήθηκε 11-03-2011 Downloads 217
Υλικά Σιδηρουργείου
Ανάθεση της προμήθειας υλικών σιδηρουργείου για τις ετήσιες ανάγκες του σιδηρουργείου του Τμ. Επισκευών - Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης του ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 10-10-2011 Downloads 94

Σελίδα 8 από 8