Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 158 Έργων

Έργων

Tender for the selection of a contractor for the construction of the project "Repair of asphalt pavements at G2 Car Terminal".
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: “REPAIR OF ASPHALT PAVEMENTS AT G2 CAR TERMINAL”, according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 09/02/2021, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 20-01-2021 Downloads 2
EXTENSION-Call for Expression of Interest for the tender procedure regarding the construction of the project M.E.04 “Underground Linkage of Car Terminal with Former ODDY Area”.
Regarding the tender for the construction of the project «Underground Linkage of Car Terminal with Former ODDY Area», within the framework of Mandatory Enhancement ΜΕ 04, please be informed the following:1. An extension for the expression of interest and NDA’s submission to PPA SA has been granted, i.e until Wednesday 20th of January 2021.2. An extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Friday, 05th of February 2021 at 14:00 hours.Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 14-01-2021 Downloads 1
ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου Υ.Ε.04 «Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔY» .
Αναφορικά με τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: «Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔY» στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME04, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής: 1.Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εμπιστευτικότητας (NDA) μέχρι και την Τετάρτη,  20 Ιανουαρίου 2021.  2.Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών μέχρι και την Παρασκευή,  05 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 14-01-2021 Downloads 0
EXTENSION: Call For Expressions Of Interest For The Contractor Selection To Build The Project Of The Mandatory Investment: M.E.10 “Car Terminal Expansion (Herakleous)”
Please, be informed that regarding the above-mentioned tender: 1.An extension for the expression of interest and NDA’s submission to PPA SA has been granted, i.e. until Wednesday 20th of January 2021. 2.An extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Friday, 05th of February 2021 at 14:00 hours.   Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above-mentioned tender Please, be informed that regarding the above-mentioned tender: 1.An extension for the expression of interest and NDA’s submission to PPA SA has been granted, i.e. until Wednesday 20th of January 2021. 2.An extension for the submission of offers has been granted, i.e. until Friday, 05th of February 2021 at 14:00 hours. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above-mentioned tender  
Δημιουργήθηκε 14-01-2021 Downloads 0
ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Προσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος Για Την Επιλογη Αναδοχου Κατασκευης Εργου Της Υποχρεωτικης Επενδυσης: Υ.Ε.10 «Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)»
Αναφορικά με τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους)» στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης ME10, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής: 1.Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εμπιστευτικότητας (NDA) μέχρι και την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021. 2.Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών μέχρι και την Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού
Δημιουργήθηκε 14-01-2021 Downloads 0
Call for Expression of Interest for the tender procedure regarding the construction of the project M.E.04 “Underground Linkage of Car Terminal with Former ODDY Area”.
Piraeus Port Authority S.A. invites interested parties to participate to the Tender Procedure for the project of the mandatory investment ME04: “Underground Linkage of Car Terminal with Former ODDY Area”. Deadline submission offers: 29/01/2021, Friday 14:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed.
Δημιουργήθηκε 04-01-2021 Downloads 1
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου Υ.Ε.04 «Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔY» .
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο της ΥΕ04 «Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔY». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29/ 01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ για να λάβετε γνώση, καθώς και τυχόν διευκρινίσεων του διαγωνισμού
Δημιουργήθηκε 04-01-2021 Downloads 2
Call for Expression of Interest for the tender procedure regarding the construction of the project M.E.10 “Car Terminal Expansion (Herakleous)”
Piraeus Port Authority S.A. invites interested parties to participate to the Tender Procedure for the project of the mandatory investment ME10: “Car Terminal Expansion (Herakleous)”. Deadline submission offers: 29/01/2021, Friday 14:00.   Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed.
Δημιουργήθηκε 04-01-2021 Downloads 3

Σελίδα 1 από 16