Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 66 Έργων

Έργων

Extension of the deadline submission of offers regarding the tender for the construction of the Project: “Renovation works of the pipeline network, the vents and pumps within the boiler room at the Administration Building ” .
Please be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, until 25TH February 2019, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 18-02-2019 Downloads 5
RENOVATION WORKS OF THE PIPELINE NETWORK AT THE ADMINISTRATION BUILDING
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: " Renovation works of the pipeline network, the vents and pumps within the boiler room at the Administration Building", according to the terms of the attached Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer in writing, until Wednesday 20 February 2019, 16:00.
Δημιουργήθηκε 06-02-2019 Downloads 8
Clarifications regarding the "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area".
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 18th January 2019 provided by PPA, in relation to the Call of Tender for the "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area". Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 18-01-2019 Downloads 7
Clarifications regarding the "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area".
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 11th January 2019 provided by PPA, in relation to the Call of Tender for the "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area". Please be informed that an extension for the submission of offers has been granted, until 22th January, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 11-01-2019 Downloads 8
Tender for the selection of a contractor for the project: "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area."
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the project: "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area.", according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 15th January 2019. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-12-2018 Downloads 26
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΣΤΡΩΝ
Συνημμένα παρέχονται διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια - τοποθέτηση επτά (7) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών και λοιπές εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης λιμενικών έργων».
Δημιουργήθηκε 19-11-2018 Downloads 5
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΣΤΡΩΝ
Συνημμένα παρέχονται διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό προμήθειας και τοποθέτησης επτά (7) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών και λοιπών εργασιών συντήρησης αποκατάστασης λιμενικών έργων.
Δημιουργήθηκε 08-11-2018 Downloads 10
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΑΝΩΝ», σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης και Τεχνικής Περιγραφής. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και τις 20 Nοεμβρίου 2018 και ώρα 16.00. Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "DAMAGES RESTORATION IN THE BUILDING OF DRY DOCKS”, according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer until 20 November 2018, 16:00.
Δημιουργήθηκε 06-11-2018 Downloads 7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΕΣΤΡΩΝ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών και λοιπές εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης λιμενικών έργων», σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης , Τεχνικής Περιγραφής και Σχεδίων. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και τις 20 Nοεμβρίου 2018 και ώρα 16.00. Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: " Purchase and installation of seven (7) cast iron bollards, and other restoration – reconstruction marine works", according to the terms of the attached declaration and the Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer until 20 November 2018, 16:00.
Δημιουργήθηκε 06-11-2018 Downloads 11

Σελίδα 1 από 7