Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 80 Έργων

Έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG Cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων»
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG Cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων» Προϋπολογισμού Υποβολής Προσφορών 11.672.018,63 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ σε μία εκ των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αναφέρονται εντός του κειμένου της Διακήρυξης (Υπεύθυνος: κος Παντελής Καζαντζής, τηλ. +30 2104550189, fax: +30 2104550187). Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ. (Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Γραφείο: 215A). 
Δημιουργήθηκε 09-08-2018 Downloads 42
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Construction of concrete covers along the total length of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"
Piraeus Port Authority S.A. announces that the tender procedure for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Construction of concrete covers along the total length of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal", is repeated according to the new terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Thursday 23 August 2018 at 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-08-2018 Downloads 25
Tender Repetition for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Construction of concrete covers of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"
Piraeus Port Authority S.A. announces that the tender procedure for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Construction of concrete covers of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal", is cancelled. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the repetition of the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 07-08-2018 Downloads 8
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)»
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)» Προϋπολογισμού Υποβολής Προσφορών 136.283.800,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ σε μία εκ των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αναφέρονται εντός του κειμένου της Διακήρυξης (Υπεύθυνος: κος Παντελής Καζαντζής, τηλ. +30 2104550189, fax: +30 2104550187). Ως  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 31η Αυγούστου 2018 και ώρα 17:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ. (Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Γραφείο: 215A). 
Δημιουργήθηκε 31-07-2018 Downloads 73
Tender for the selection of a contractor for the Project: "Construction of concrete covers of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the Project:"Construction of concrete covers of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal.", according to the terms of the attached declaration. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Monday 6th August 2018, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 31-07-2018 Downloads 19
Tender for the selection of a contractor for the Project: "Construction of stormwater duct in G2 Car Terminal at Keratsini"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the Project: "Construction of stormwater duct in G2 Car Terminal at Keratsini", according to the terms of the attached declaration. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Monday 20th August 2018 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 26-07-2018 Downloads 43
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συνημμένα παρέχονται  διευκρινήσεις για το διαγωνισμό εγκατάστασης δικτύου μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος με νερό στις Μόνιμες δεξαμενές της Ακτής Βασιλειάδη. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 24-07-2018 Downloads 17
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project "Permanent water firefighting system installation at Dry Docks of Vassiliadi Coast."
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Permanent water firefighting system installation at Dry Docks of Vassiliadi Coast.", according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Tuesday 24th July 2018, 12:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 19-07-2018 Downloads 22
TENDER FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF ONE (1) COOLING VRV SYSTEM
Piraeus Port Authority S.A. is interested in concluding a contract, for Supply and Installation of one (1) cooling VRV system for Argosaronikos Building, according to the attached technical specifications. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Wednesday, 18th July 2018 and 14:00 hours. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 13-07-2018 Downloads 8

Σελίδα 4 από 8