Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 80 Έργων

Έργων

Tender repetition for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Cleaning of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal "
Piraeus Port Authority S.A. announces that the tender procedure for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Cleaning of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal ", is cancelled and immediately repeated according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Wednesday 11 July 2018 at 15:00. In order to facilitate the process, companies that have already submitted an offer may submit the same participation documents and guarantee letter. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-07-2018 Downloads 36
Clarifications regarding the tender "Works for the transformation of the office G8 at the Headquarters building of SEMPO in a New Conference room and a Storage room"
    Regarding the tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Works for the transformation of the office G8 at the Headquarters building of SEMPO in a New Conference room and a Storage room”, it is clarified that the deadline for offer submission is until Friday 6th July 2018, 12:00.   Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 04-07-2018 Downloads 16
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Cleaning of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Cleaning of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal", according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Thursday 5 July 2018 at 14:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 02-07-2018 Downloads 27
Τender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Works for the transformation of the office G8 at the Headquarters building of SEMPO in a New Conference room and a Storage room"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Works for the transformation of the office G8 at the Headquarters building of SEMPO in a New Conference room and a Storage room", according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Friday 6th July 2018, 12:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 28-06-2018 Downloads 27
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Opening of access holes at the rainwater pipes of G2 Car Terminal"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Opening of access holes at the rainwater pipes of G2 Car Terminal", according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Friday 29th June 2018 and until 12:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 26-06-2018 Downloads 19
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Reformation of the external areas of Miaoulis Terminal (Terminal A) and renovation of existing parking area near the exhibition centre of PPA SA"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Reformation of the external areas of Miaoulis Terminal (Terminal A) and renovation of existing parking area near the exhibition centre of PPA SA", according to the terms of the attached declaration, Technical Description and designs. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 29th June 2018. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-06-2018 Downloads 18
Τender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Maintenance works at the external area of the ex-ODDY"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Maintenance works at the external area of the ex-ODDY", according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Friday 29thJune 2018. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-06-2018 Downloads 8
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Damage restorations of concrete and banisters at dry Docks"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Damage restorations of concrete and banisters at dry Docks", according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Friday 29th June 2018. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-06-2018 Downloads 12
Invitation for submission of offers for the Procurement, construction and installation of fencing to 4th School of Keratsini and in the near area
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην ”Προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση περίφραξης στο 4ο Λύκειο Κερατσινίου και σε περιοχή δίπλα σε αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν κλειστό φάκελο της προσφοράς τους μέχρι και τις 29/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ. Piraeus Port Authority SA is interested in proceeding with the "Procurement, construction and installation of fencing to 4th School of Keratsini and in the near area” in accordance with the attached technical specifications. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are requested to submit their offer in a sealed envelope, until 29/06/2018, Friday, at 16.00.
Δημιουργήθηκε 20-06-2018 Downloads 4
Extension for submitting offers regarding the tender for the selection of an external expert for the implementation of study “Bathymetric and Geophysical Survey of the Central Port of Piraeus”
Please be informed that regarding the tender for the selection of an external expert for the implementation of study “Bathymetric and Geophysical Survey of the Central Port of Piraeus” a two (2) week extension for offer submission has been granted, i.e. until 22nd May 2018. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 9

Σελίδα 5 από 8