Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 94 Έργων

Έργων

Τender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Maintenance works at the external area of the ex-ODDY"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Maintenance works at the external area of the ex-ODDY", according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Friday 29thJune 2018. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-06-2018 Downloads 8
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Damage restorations of concrete and banisters at dry Docks"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Damage restorations of concrete and banisters at dry Docks", according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Friday 29th June 2018. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 22-06-2018 Downloads 12
Invitation for submission of offers for the Procurement, construction and installation of fencing to 4th School of Keratsini and in the near area
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην ”Προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση περίφραξης στο 4ο Λύκειο Κερατσινίου και σε περιοχή δίπλα σε αυτό σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν κλειστό φάκελο της προσφοράς τους μέχρι και τις 29/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ. Piraeus Port Authority SA is interested in proceeding with the "Procurement, construction and installation of fencing to 4th School of Keratsini and in the near area” in accordance with the attached technical specifications. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are requested to submit their offer in a sealed envelope, until 29/06/2018, Friday, at 16.00.
Δημιουργήθηκε 20-06-2018 Downloads 4
Extension for submitting offers regarding the tender for the selection of an external expert for the implementation of study “Bathymetric and Geophysical Survey of the Central Port of Piraeus”
Please be informed that regarding the tender for the selection of an external expert for the implementation of study “Bathymetric and Geophysical Survey of the Central Port of Piraeus” a two (2) week extension for offer submission has been granted, i.e. until 22nd May 2018. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 07-05-2018 Downloads 9
Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Γεωμορφολογική Αποτύπωση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά»
Ο ΟΛΠ Α.Ε. προκηρύσσει για δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Γεωμορφολογική Αποτύπωση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά» εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 08/05/2018. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 26-04-2018 Downloads 15
Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Γεωμορφολογική Αποτύπωση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά».
Ο ΟΛΠ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Γεωμορφολογική Αποτύπωση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά» εκτιμώμενης αξίας  100.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 05/04/2018. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 28-02-2018 Downloads 30
Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο "Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (1ο Στάδιο).
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για δεύτερη φορά να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)– Φάση Α» ποσού 6.037.559,29 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  \n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   (Υπεύθυνος: κος Παντελής Καζατζής, τηλ. +30 2104550203, fax: +30 2104550187. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από τον ΟΛΠ το αργότερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δημιουργήθηκε 29-08-2017 Downloads 68
Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που αφορούν το 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)– Φάση Α»
Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που αφορούν το 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)– Φάση Α»
Δημιουργήθηκε 24-08-2017 Downloads 26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο "Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (1ο Στάδιο)
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)– Φάση Α» ποσού 6.037.559,29 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ως  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 28η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: \n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  (Υπεύθυνος: κος Παντελής Καζατζής, τηλ. +30 2104550203, fax: +30 2104550187. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από τον ΟΛΠ το αργότερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δημιουργήθηκε 02-08-2017 Downloads 51
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδου στο Γ2 Car Terminal»
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδου στο Γ2 Car Terminal», σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης , Τεχνικής Περιγραφής και Σχεδίων. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. Χρόνος Παράδοσης του συνόλου των εργασιών: Εξήντα (60) Ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 4η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά. Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών: Μπουλούσης Βασίλης - Αλεφαντινός Ιωάννης, Πολιτικοί Μηχανικοί, τηλ.: 210 4550241, fax: 210 4550267.
Δημιουργήθηκε 11-04-2017 Downloads 45

Σελίδα 7 από 10