Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 81 Έργων

Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 43 /201
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 155/ 23-09-2013 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας σε διάφορες περιοχές του ΟΛΠ» προϋπολογισμού μελέτης επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 07-10-2013 Downloads 40
Ανοιχτός πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση υποθαλάσσιων γεωτρήσεων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών υποθαλάσιων γεωτρήσεων στη θαλάσια περιοχή έμπροσθεν της εισόδου της νότιας πλευράς του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά προυπολογισμού δαπάνης 144.000 € πλέον ΦΠΑ.
Αριθμός Διακήρυξης: 999
Ημ/νια Λήξης Προσφορών: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013
Δημιουργήθηκε 08-07-2013 Downloads 55
Εργασίες Συντήρησης Λιμενικών Υποδομών ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 139 /24-09-2012 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Λιμενικών Υποδομών ΟΛΠ Α.Ε.» προϋπολογισμού μελέτης επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 22-10-2012 Downloads 170
Αποκατάσταση ζημιών στην Μικρή Πλωτή Δεξαμενή "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ" του Ο.Λ.Π. στο Πέραμα
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 10/30-01-2012 Απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην Μικρή Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ» του Ο.Λ.Π. στο Πέραμα» προϋπολογισμού μελέτης οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 840.000,00€ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 06-02-2012 Downloads 321
Σποραδικά Λιμενικά Έργα ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 8/30-01-2012 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σποραδικά Λιμενικά Έργα ΟΛΠ Α.Ε.» προϋπολογισμού μελέτης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ 1.800.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 03-02-2012 Downloads 352
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
Με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 38674/07.12.2011 έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.ΛΠ. Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό Διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 13-12-2011 Downloads 283
Περίληψη διακύρηξης διαγωνισμού αρ. 10/2011
Περίληψη διακύρηξης διαγωνισμού αρ. 10/2011 με θέμα "Σποραδικά έργα βελτίωσης υποδομών οδοποιίας ΟΛΠ"
Δημιουργήθηκε 03-11-2011 Downloads 288
Σποραδικές οικοδομικές εργασίες στη λιμενική ζώνη Ο.Λ.Π.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 165/ 25-07-2011 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σποραδικές οικοδομικές εργασίες στη λιμενική ζώνη Ο.Λ.Π.» προϋπολογισμού μελέτης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ 1.800.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 27-07-2011 Downloads 296
ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ. 117/23-05-2011   απόφαση της  Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε.» με προϋπολογισμό μελέτης 2.214.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Δημιουργήθηκε 01-06-2011 Downloads 470

Σελίδα 8 από 9