Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 258 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

Tender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Cranes No4, No5, No6 located at Pier II of PCT SA.
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Cranes No4, No5, No6 located at Pier II of PCT SA, with a minimum total starting price of  € 1.294.928,01, plus VAT. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Monday, 01/02/2021, 16:00.
Δημιουργήθηκε 22-01-2021 Downloads 0
Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκονται, τριών (3) γερανών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (Ship to Shore Crane) Νο4, Νο5, Νο6 από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκονται, τριών (3) γερανών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) Νο4, Νο5, Νο6 από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η συνολική ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση  των γερανών ορίζεται στο ποσό των € 1.294.928,01, πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 01/02/2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00.
Δημιουργήθηκε 22-01-2021 Downloads 0
Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως σκραπ, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως σκραπ, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση  του γερανού ορίζεται στο ποσό των 35.000,00€. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 04/12/2020 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00μ.μ., ως εξής: α) είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς  β) είτε ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση. γ) είτε μέσω εταιρικού email
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 5
Tender for the divestment ‘as scrap” of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as scrap” of Quay Crane No1,  located at Pier II of PCT SA, with a minimum starting price of 35.000,00 €, plus VAT. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Friday , 04/12/2020, 15:00, as follows:  a. by appearing in person at the office number 212 (Procurement Department) at the following address: Piraeus Port Authority S.A. Procurement Department 10, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus b. by post at the previously mentioned address c. or by company’s email
Δημιουργήθηκε 23-11-2020 Downloads 1
Τender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA , with a minimum starting price of 386.650,00 €, plus VAT The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Thursday, 15/10/2020, 16:00,as the attached invitation. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 3
Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση του γερανού ορίζεται στο ποσό των 386.650,00€, πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 15/10/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 3
Τender for the “Divestment as scrap and the removal of three (3) old Ganz Jib cranes, located at Perama Ship Repair Zone
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the “Divestment as scrap and the removal of three (3) old Ganz Jib cranes, located at Perama Ship Repair Zone, with a minimum starting price of 15.000,00 €. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Thursday, 15/10/2020, 16:00, as the attached invitation. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 5

Σελίδα 1 από 26