Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 251 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

Τender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the divestment ‘as is, where is’ of Quay Crane No1, located at Pier II of PCT SA , with a minimum starting price of 386.650,00 €, plus VAT The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Thursday, 15/10/2020, 16:00,as the attached invitation. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 0
Διαγωνισμός για την πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στην πώληση και απομάκρυνση ως έχει / στην κατάσταση που βρίσκεται, ενός (1) γερανού φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (ShiptoShoreCrane) από την Προβλήτα ΙΙ (Νέο Ικόνιο) της ΣΕΠ Α.Ε. Η ελάχιστη τιμή για την πώληση και απομάκρυνση του γερανού ορίζεται στο ποσό των 386.650,00€, πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 15/10/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 1
Τender for the “Divestment as scrap and the removal of three (3) old Ganz Jib cranes, located at Perama Ship Repair Zone
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the “Divestment as scrap and the removal of three (3) old Ganz Jib cranes, located at Perama Ship Repair Zone, with a minimum starting price of 15.000,00 €. The criterion for award of the Contract is the highest possible price. Interested parties are invited to express their interest in writing, until Thursday, 15/10/2020, 16:00, as the attached invitation. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 4
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση ως σκραπ και απομάκρυνση τριών (3) παλαιών λιμενικών γερανών GANZ που βρίσκονται στην επισκευαστική βάση στο Πέραμα,
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση ως σκραπ και απομάκρυνση τριών (3) παλαιών λιμενικών γερανών GANZ που βρίσκονται στην επισκευαστική βάση στο Πέραμα, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 15.000,00 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα .. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και τις 15/10/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση. Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να ενημερώνεστε σχετικά.
Δημιουργήθηκε 05-10-2020 Downloads 0
Eπαναληπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων αγαθών και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό , για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων αγαθών και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό , για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, ως εξής: Α) αυτοπρόσωπα στο γραφείο 212 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς Β) ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την ένδειξη: «Προσφορά για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης οχημάτων, μηχανημάτων αγαθών και λοιπών σχετικών εργασιών από κατάλληλο προσωπικό , για τις ανάγκες του Σταθμού Αυτοκινήτων».
Δημιουργήθηκε 19-08-2020 Downloads 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό έκτο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS” , σημαίας Κύπρου που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MEDSHIPYARD), με αριθμό διακήρυξης  8ΣΤ/2017. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  09/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.
Δημιουργήθηκε 11-10-2018 Downloads 7
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS
Συνημμένα παρέχονται διευκρινήσεις για το διαγωνισμό εκποίησης και απομάκρυνσης του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και για άλλες διευκρινήσεις που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 27-07-2018 Downloads 8
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πέμπτο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS” , σημαίας Κύπρου που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MED SHIP YARD), με αριθμό διακήρυξης   8Ε/2017. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 02/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:   03/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.
Δημιουργήθηκε 17-07-2018 Downloads 9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ "ΤΖΕΤ ΧV"
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοινώνει ότι ο ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση του Δ/Ξ "ΤΖΕΤ ΧV" ακυρώνεται.
Δημιουργήθηκε 22-06-2018 Downloads 6

Σελίδα 1 από 26