Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 220 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

Eκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «T/P BIG BLUE N.P.4008
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «T/P BIG BLUE  N.P.4008» που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 3/2018
Δημιουργήθηκε 12-02-2018 Downloads 10
Εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ της << ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ >>
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ της << ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ >> που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 2/2018
Δημιουργήθηκε 12-02-2018 Downloads 8
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530 που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 9A/2017
Δημιουργήθηκε 22-01-2018 Downloads 10
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥNΣΗ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό δεύτερο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS”
Δημιουργήθηκε 22-01-2018 Downloads 8
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530 που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 9/2017.
Δημιουργήθηκε 29-11-2017 Downloads 8
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνεται  ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS , με αριθμό διακήρυξης 8Α/2017
Δημιουργήθηκε 29-11-2017 Downloads 7
Εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS”.
Ανακοινώνεται ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEANEXPRESS” , σημαίας Κύπρουπου βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MEDSHIPYARD), με αριθμό διακήρυξης 08/2017.  
Δημιουργήθηκε 17-10-2017 Downloads 24

Σελίδα 1 από 22