Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 242 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. παρατείνει την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ «TZET XV ” , σημαίας Ελληνικής που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΜΟΛΟΣ ΔΕΗ, μέχρι τις 27 /06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μ.μ.
Δημιουργήθηκε 29-05-2018 Downloads 4
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 36 ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την πώληση ως σκραπ τριάντα έξι (36) παλαιών μηχανημάτων και την άμεση απομάκρυνση τους από διάφορους χώρους της λιμενικής ζώνης ΟΛΠ όπου βρίσκονται. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 20
Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση ως σκραπ τριάντα έξι (36) παλαιών μηχανημάτων και την άμεση απομάκρυνση τους από διάφορους χώρους της λιμενικής ζώνης ΟΛΠ.
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την πώληση ως σκραπ τριάντα έξι (36) παλαιών μηχανημάτων και την άμεση απομάκρυνση τους από διάφορους χώρους της λιμενικής ζώνης ΟΛΠ όπου βρίσκονται. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο τίμημα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, μέχρι και τις 29/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ.    
Δημιουργήθηκε 21-05-2018 Downloads 24
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ « ΤΖΕΤ ΧV»
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ "TZET XV", σημαίας Ελληνικής που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΜΟΛΟΣ ΔΕΗ., με αριθμό διακήρυξης 13/2018.
Δημιουργήθηκε 09-05-2018 Downloads 14
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ « Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ »
Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ », που είχε προκηρυχθεί για τις 05/06/2018 ημέρα Τρίτη, ακυρώνεται λόγω απομάκρυνσης του πλοίου .
Δημιουργήθηκε 03-05-2018 Downloads 4
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ « Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ »
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ », Νηολόγησης Μυτιλήνης με αριθμό 35 που βρίσκεται στο Νέο Μόλο Δραπετσώνας, με αριθμό διακήρυξης 6B/2018.
Δημιουργήθηκε 27-04-2018 Downloads 9
Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Ι
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Ι », Ν.Π. 11765 που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο μόλου ΔΕΗ λιμένα Κερατσινίου, με αριθμό διακήρυξης 4A/2018.
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 11
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «T/P BIG BLUE N.P.4008».
  Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «T/P   BIG BLUE  N.P.4008» που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 3B/2018
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 5
Ανοικτός επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκποίηση της ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ.
  Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ της << ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ >> που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 2B/2018
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 3

Σελίδα 1 από 25