Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 211 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

Εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS”.
Ανακοινώνεται ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEANEXPRESS” , σημαίας Κύπρουπου βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MEDSHIPYARD), με αριθμό διακήρυξης 08/2017.
Δημιουργήθηκε 17-10-2017 Downloads 17
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την « εκποίηση σαράντα (40) παροπλισμένων εταιρικών αυτοκινήτων» , από εταιρείες κοπής και ανακύκλωσης μετάλλων.
Δημιουργήθηκε 23-06-2017 Downloads 15
Διευκρινίσεις επί της αρ.16/2016 διακήρυξης.
Διευκρινίσεις επί της αρ.16/2016 διακήρυξης του ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την "Εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του ναυαγίου Ε/Γ - Ο/Γ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ" Ν.Π. 9913".
Δημιουργήθηκε 18-10-2016 Downloads 10
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ».
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» Ν.Π. 9913, που βρίσκεται στο Κεντρικό Λιμάνι Πειραιά, με αριθμό διακήρυξης 16/2016.
Δημιουργήθηκε 28-09-2016 Downloads 23
Αναβολή διαγωνισμού εκποίησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΟΛΠ Α.Ε.
Αναβολή διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση σαράντα (40) παροπλισμένων υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
Δημιουργήθηκε 23-06-2016 Downloads 5
Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ. 14/2016 διακήρυξης
Διευκρινήσεις επί της αρ. 14/2016 διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκποίηση –πώληση και απομάκρυνση σαράντα (40) παροπλισμένων υπηρεσιακών οχημάτων του ΟΛΠ.
Δημιουργήθηκε 25-05-2016 Downloads 7
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ».
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αναγκαστική απομάκρυνση με διαδικασία εκποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.2881/2001, του ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» Ν.Π. 9913, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Κεντρικό Λιμάνι Πειραιά), με αριθμό διακήρυξης 15/2016.  
Δημιουργήθηκε 18-05-2016 Downloads 16
Δημόσιος πλειστηριασμός για την εκποίηση - πώληση και απομάκρυνση σαράντα (40) παροπλισμένων υπηρεσιακών οχημάτων.
Ο ΟΛΠ ΑΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την συμμετοχή τους σε δημόσιο πλειστηριασμό ενώπιον Επιτροπής, για την εκποίηση- πώληση και απομάκρυνση σαράντα (40) παροπλισμένων υπηρεσιακών οχημάτων.
Δημιουργήθηκε 16-05-2016 Downloads 20
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Α/Κ "ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ".
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του ημιβυθισμένου πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Α/Κ «ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ» σημαίας Βορείου Κορέας, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και συγκεκριμένα στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Αμπελακίων Σαλαμίνας,με αριθμό διακήρυξης 06/2016.
Δημιουργήθηκε 25-02-2016 Downloads 7
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε/Γ RASSA SAYANT
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ «RASSASAYANT», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, με αριθμό διακήρυξης 9/2016.  
Δημιουργήθηκε 19-02-2016 Downloads 5

Σελίδα 1 από 22