Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό έκτο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS” , σημαίας Κύπρου που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MEDSHIPYARD), με αριθμό διακήρυξης  8ΣΤ/2017. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  09/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.
Δημιουργήθηκε 11-10-2018 Downloads 7
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS
Συνημμένα παρέχονται διευκρινήσεις για το διαγωνισμό εκποίησης και απομάκρυνσης του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και για άλλες διευκρινήσεις που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 27-07-2018 Downloads 8
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πέμπτο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS” , σημαίας Κύπρου που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MED SHIP YARD), με αριθμό διακήρυξης   8Ε/2017. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 02/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:   03/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.
Δημιουργήθηκε 17-07-2018 Downloads 9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ "ΤΖΕΤ ΧV"
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοινώνει ότι ο ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση του Δ/Ξ "ΤΖΕΤ ΧV" ακυρώνεται.
Δημιουργήθηκε 22-06-2018 Downloads 6
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. παρατείνει την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ «TZET XV ” , σημαίας Ελληνικής που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΜΟΛΟΣ ΔΕΗ, μέχρι τις 27 /06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μ.μ.
Δημιουργήθηκε 29-05-2018 Downloads 8
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 36 ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού για την πώληση ως σκραπ τριάντα έξι (36) παλαιών μηχανημάτων και την άμεση απομάκρυνση τους από διάφορους χώρους της λιμενικής ζώνης ΟΛΠ όπου βρίσκονται. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 25-05-2018 Downloads 26
Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση ως σκραπ τριάντα έξι (36) παλαιών μηχανημάτων και την άμεση απομάκρυνση τους από διάφορους χώρους της λιμενικής ζώνης ΟΛΠ.
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την πώληση ως σκραπ τριάντα έξι (36) παλαιών μηχανημάτων και την άμεση απομάκρυνση τους από διάφορους χώρους της λιμενικής ζώνης ΟΛΠ όπου βρίσκονται. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο τίμημα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, μέχρι και τις 29/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ.    
Δημιουργήθηκε 21-05-2018 Downloads 31
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ « Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ »
Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ », που είχε προκηρυχθεί για τις 05/06/2018 ημέρα Τρίτη, ακυρώνεται λόγω απομάκρυνσης του πλοίου .
Δημιουργήθηκε 03-05-2018 Downloads 7

Σελίδα 2 από 26