Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ « Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ »
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ », Νηολόγησης Μυτιλήνης με αριθμό 35 που βρίσκεται στο Νέο Μόλο Δραπετσώνας, με αριθμό διακήρυξης 6B/2018.
Δημιουργήθηκε 27-04-2018 Downloads 12
Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Ι
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Ι », Ν.Π. 11765 που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο μόλου ΔΕΗ λιμένα Κερατσινίου, με αριθμό διακήρυξης 4A/2018.
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 14
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «T/P BIG BLUE N.P.4008».
  Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «T/P   BIG BLUE  N.P.4008» που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 3B/2018
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 8
Ανοικτός επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκποίηση της ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ.
  Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ της << ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ >> που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 2B/2018
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 6
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ "ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ", ΣΗΜΑΙΑΣ ΠΑΝΑΜΑ.
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του ιδιωτικού σκάφους αναψυχής «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ», σημαίας Παναμά, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο λιμανάκι Περάματος, με αριθμό διακήρυξης 11/2018.  
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 4
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ « Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ »
Ανακοινώνουμε  ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες  προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του « Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ », Νηολόγησης Μυτιλήνης με αριθμό 35 που βρίσκεται στο Νέο Μόλο Δραπετσώνας, με αριθμό διακήρυξης 6A/2018.  
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 5
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΛΟΙΟΥ « Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS »
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό τέταρτο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS” , σημαίας Κύπρου που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MEDSHIPYARD), με αριθμό διακήρυξης   8Δ/2017.
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 6
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ, Ν.Π. 5726
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ , Ν.Π.5726 που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο στο λιμανάκι Περάματος , με αριθμό διακήρυξης   08/2018.
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 7
Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό εκποίησης του Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινήσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 20-04-2018 Downloads 5
Εκποίηση και απομάκρυνση του Ε/Κ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό δεύτερο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Κ «ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ , σημαίας Βορείου Κορέας που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Αμπελακίων Σαλαμίνας στο Πέραμα με αριθμό διακήρυξης ,   9/2018.
Δημιουργήθηκε 16-03-2018 Downloads 14

Σελίδα 3 από 26