Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS . Παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινήσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 08-03-2018 Downloads 12
ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την πώληση τριάντα έξι (36) παλαιών μηχανημάτων που βρίσκονται σε διάφορους χώρους της λιμενικής ζώνης ΟΛΠ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά μηχάνημα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν κλειστή προσφορά στη γραμματεία του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ - γρ. 212 (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς ΤΚ 18538) μέχρι τις 13/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ.
Δημιουργήθηκε 05-03-2018 Downloads 14
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Ε/Γ - Ο/Γ "ALKYON".
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ-Ο/Γ «ALKYON”, σημαίας Βολιβίας, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο μόλου ΔΕΗ λιμένα Κερατσινίου, με αριθμό διακήρυξης 05/2018.  
Δημιουργήθηκε 28-02-2018 Downloads 17
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Ι
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Ι », Ν.Π. 11765 που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο μόλου ΔΕΗ λιμένα Κερατσινίου, με αριθμό διακήρυξης 04/2018.  
Δημιουργήθηκε 28-02-2018 Downloads 10
EKΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ », Νηολόγησης Μυτιλήνης με αριθμό 35 που βρίσκεται στο Νέο Μόλο Δραπετσώνας, με αριθμό διακήρυξης 06/2018.  
Δημιουργήθηκε 28-02-2018 Downloads 7
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥNΣΗ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς A.E.προκηρύσσει τρίτο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης αρμοδιότητας ΟΛΠ του Ε/Γ -Ο/Γ "EUROPEAN EXPRESS".
Δημιουργήθηκε 26-02-2018 Downloads 9
Eκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «T/P BIG BLUE N.P.4008
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του «T/P BIG BLUE  N.P.4008» που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 3/2018
Δημιουργήθηκε 12-02-2018 Downloads 16
Εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ της << ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ >>
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ της << ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ >> που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 2/2018
Δημιουργήθηκε 12-02-2018 Downloads 15
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530 που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 9A/2017
Δημιουργήθηκε 22-01-2018 Downloads 16

Σελίδα 4 από 26