Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥNΣΗ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό δεύτερο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS”
Δημιουργήθηκε 22-01-2018 Downloads 13
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530 που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος , με αριθμό διακήρυξης 9/2017.
Δημιουργήθηκε 29-11-2017 Downloads 12
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS
Ανακοινώνεται  ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ-Ο/Γ EUROPEAN EXPRESS , με αριθμό διακήρυξης 8Α/2017
Δημιουργήθηκε 29-11-2017 Downloads 10
Εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS”.
Ανακοινώνεται ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROPEANEXPRESS” , σημαίας Κύπρουπου βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του ναυπηγείου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 50 στο Πέραμα (πρώην MEDSHIPYARD), με αριθμό διακήρυξης 08/2017.  
Δημιουργήθηκε 17-10-2017 Downloads 27
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Οργανισμός ΛιμένοςΠειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την « εκποίηση σαράντα (40) παροπλισμένων εταιρικών αυτοκινήτων» , από εταιρείες κοπής και ανακύκλωσης μετάλλων.
Δημιουργήθηκε 23-06-2017 Downloads 24
Διευκρινίσεις επί της αρ.16/2016 διακήρυξης.
Διευκρινίσεις επί της αρ.16/2016 διακήρυξης του ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την "Εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του ναυαγίου Ε/Γ - Ο/Γ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ" Ν.Π. 9913".
Δημιουργήθηκε 18-10-2016 Downloads 14
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ».
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» Ν.Π. 9913, που βρίσκεται στο Κεντρικό Λιμάνι Πειραιά, με αριθμό διακήρυξης 16/2016.
Δημιουργήθηκε 28-09-2016 Downloads 31
Αναβολή διαγωνισμού εκποίησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΟΛΠ Α.Ε.
Αναβολή διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση σαράντα (40) παροπλισμένων υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
Δημιουργήθηκε 23-06-2016 Downloads 10

Σελίδα 5 από 26