Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ. 14/2016 διακήρυξης
Διευκρινήσεις επί της αρ. 14/2016 διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκποίηση –πώληση και απομάκρυνση σαράντα (40) παροπλισμένων υπηρεσιακών οχημάτων του ΟΛΠ.
Δημιουργήθηκε 25-05-2016 Downloads 12
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ».
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αναγκαστική απομάκρυνση με διαδικασία εκποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.2881/2001, του ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» Ν.Π. 9913, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Κεντρικό Λιμάνι Πειραιά), με αριθμό διακήρυξης 15/2016.  
Δημιουργήθηκε 18-05-2016 Downloads 21
Δημόσιος πλειστηριασμός για την εκποίηση - πώληση και απομάκρυνση σαράντα (40) παροπλισμένων υπηρεσιακών οχημάτων.
Ο ΟΛΠ ΑΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την συμμετοχή τους σε δημόσιο πλειστηριασμό ενώπιον Επιτροπής, για την εκποίηση- πώληση και απομάκρυνση σαράντα (40) παροπλισμένων υπηρεσιακών οχημάτων.
Δημιουργήθηκε 16-05-2016 Downloads 25
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Α/Κ "ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ".
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του ημιβυθισμένου πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Α/Κ «ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ» σημαίας Βορείου Κορέας, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και συγκεκριμένα στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Αμπελακίων Σαλαμίνας,με αριθμό διακήρυξης 06/2016.
Δημιουργήθηκε 25-02-2016 Downloads 12
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε/Γ RASSA SAYANT
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ «RASSASAYANT», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, με αριθμό διακήρυξης 9/2016.  
Δημιουργήθηκε 19-02-2016 Downloads 11
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π/Κ-Α/Κ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Π/Κ-Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» Ν.Π. 4779 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, με αριθμό διακήρυξης 10/2016.  
Δημιουργήθηκε 19-02-2016 Downloads 13
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π. 10530
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό Επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος « Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530» πρώην BL1  που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N 4/2016
Δημιουργήθηκε 05-02-2016 Downloads 12
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό Επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά της ημιβυθισμένης ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΠ ΑΕ και συγκεκριμένα μεταξύ δεύτερης και τρίτης προβλήτας με στίγμα 37.57.48 Βόρεια και 23.33.07 Ανατολικά στην περιοχή Περάματος.
Δημιουργήθηκε 05-02-2016 Downloads 10
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Τ/P BIG BLUE Ν.Π.4008
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό Επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος «Τ/Ρ BIG BLUEN.Π. 4008» που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N 3/2016  
Δημιουργήθηκε 05-02-2016 Downloads 11
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ Θ/Γ-Τ/Ρ ΚΡΟΝΑΝ.
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί 4ο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ της ημιβυθισμένης Θ/Γ-Τ/Ρ «ΚΡΟΝΑΝ» Ν.Π. 4375, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Αμπελακίων Σαλαμίνας, με αριθμό διακήρυξης 7/2016.
Δημιουργήθηκε 01-02-2016 Downloads 8

Σελίδα 6 από 26