Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι, λόγω εξαγγελθείσας Στάσης Εργασίας του προσωπικού του για τις 21-10-2015 και 24ωρης Πανλιμενικής Απεργίας για τις 22-10-2015, μετατίθεται η υποβολή προσφορών και η διενέργεια προκηρυχθέντων διαγωνισμών , για την εκποίηση των επικινδύνων –επιβλαβών πλοίων ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, Τ/Ρ BIGBLUENP 4008 και Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠ 10530
Δημιουργήθηκε 15-10-2015 Downloads 10
Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμών
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι, λόγω εξαγγελθείσας Στάσης Εργασίας του προσωπικού του για τις 21-10-2015 και 24ωρης Πανλιμενικής Απεργίας για τις 22-10-2015, μετατίθεται η υποβολή προσφορών και η διενέργεια προκηρυχθέντων διαγωνισμών , για την εκποίηση των επικινδύνων –επιβλαβών πλοίων Π/Κ-Α/Κ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΠ 4779, Θ/Γ-Τ/Ρ ΚΡΟΝΑΝ ΝΠ4375 και Ε/Γ RASSASAYANT. 
Δημιουργήθηκε 15-10-2015 Downloads 8
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Τ/Ρ BIG BLUE N.Π.4008
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος «Τ/Ρ BIG BLUE N.Π. 4008» που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N25/2015
Δημιουργήθηκε 29-09-2015 Downloads 10
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π. 10530
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό Επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος « Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530» πρώην BL1  που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N26/2015
Δημιουργήθηκε 29-09-2015 Downloads 13
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά της ημιβυθισμένης ΦΟΡΤΗΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛΠ ΑΕ και συγκεκριμένα μεταξύ δεύτερης και τρίτης προβλήτας με στίγμα 37.57.48 Βόρεια και 23.33.07 Ανατολικά στην περιοχή Περάματος.
Δημιουργήθηκε 29-09-2015 Downloads 12
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ε/Γ RASSA SAYANT
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ «RASSASAYANT», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 29-09-2015 Downloads 11

Σελίδα 7 από 26