Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

ΕΚΠΟΙΗΣΗ Π/Κ-Α/Κ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Π/Κ-Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» Ν.Π. 4779 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 29-09-2015 Downloads 11
Μειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης Θ/Γ-Τ/Ρ «ΚΡΟΝΑΝ» Ν.Π. 4375
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί 3ο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ της ημιβυθισμένης Θ/Γ-Τ/Ρ «ΚΡΟΝΑΝ» Ν.Π. 4375, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Αμπελακίων Σαλαμίνας, με αριθμό διακήρυξης 21/2015.
Δημιουργήθηκε 29-09-2015 Downloads 11
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Τ/Ρ BIG BLUE Ν.Π.4008
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό Επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος «Τ/Ρ BIG  BLUE  N.Π. 4008» που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N15/2015
Δημιουργήθηκε 12-05-2015 Downloads 14
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π. 10530 ΠΡΩΗΝ BL1
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό Επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος « Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530» πρώην BL1  που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N14/2015.
Δημιουργήθηκε 12-05-2015 Downloads 15
Εκποίηση Ε/Γ "RASSA SAYANT".
Διενέργεια ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ «RASSASAYANT», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, με αριθμό διακήρυξης 12/2015.
Δημιουργήθηκε 29-04-2015 Downloads 12
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π/Κ-Α/Κ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Π/Κ-Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» Ν.Π. 4779 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 27-04-2015 Downloads 14
Εκποίηση Θ/Γ-Τ/Ρ «ΚΡΟΝΑΝ» Ν.Π. 4375.
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί 2ο επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ της ημιβυθισμένης Θ/Γ-Τ/Ρ «ΚΡΟΝΑΝ» Ν.Π. 4375, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Αμπελακίων Σαλαμίνας, με αριθμό διακήρυξης 10/2015.
Δημιουργήθηκε 27-04-2015 Downloads 9
Εκποίηση Ε/Γ - Ο/Γ "ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1".
Διενέργεια ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου - πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ «TZET ΦΕΡΡΥ 1», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε., με αριθμό διακήρυξης 8/15.
Δημιουργήθηκε 01-04-2015 Downloads 83
ΕΚΠΟΙΗΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 6 ΠΑΡΟΠΛΗΣΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ NEOPLAN
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί δημόσιο πλειστηριασμό για την εκποίηση – πώληση και απομάκρυνση , έξι (6) παροπλισμένων λεωφορείων NEOPLAN , όπως είναι και βρίσκονται στο συνεργείο Α9 της Δ/νσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης, στην περιοχή Κρουαζιέρας του Κεντρικού (Επιβατικού) Λιμένα Πειραιά , για την κοπή τους ως σκραπ.
Δημιουργήθηκε 04-03-2015 Downloads 61
EKΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος « Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530» πρώην BL1  που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N4/2015
Δημιουργήθηκε 27-02-2015 Downloads 27

Σελίδα 8 από 26