Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Τ/Ρ BIG BLUE Ν.Π.4008
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος «Τ/Ρ BIG BLUE N.Π. 4008» που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N6/2015
Δημιουργήθηκε 27-02-2015 Downloads 18
Επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανέλκυση της Θ/Γ-Τ/Ρ «ΚΡΟΝΑΝ».
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ της ημιβυθισμένης Θ/Γ-Τ/Ρ «ΚΡΟΝΑΝ» Ν.Π. 4375, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Αμπελακίων Σαλαμίνας, με αριθμό διακήρυξης 05/2015.
Αριθμός Διακήρυξης: 05/2015
Δημιουργήθηκε 13-02-2015 Downloads 19
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π/Κ-Α/Κ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Π/Κ-Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» Ν.Π. 4779 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε.
Δημιουργήθηκε 13-02-2015 Downloads 19
Εκποίηση δεκαπέντε (15) ανενεργών και παροπλισμένων μηχανημάτων ΟΣΜΕ και ενός (1) τράκτορα MAFI.
Διενέργεια δημόσιου πλειστηριασμού για την εκποίηση- πώληση και απομάκρυνση δεκαπέντε (15) ανενεργών μηχανημάτων ΟΣΜΕ και ενός (1) τράκτορα MAFI, όπως είναι και ευρίσκονται για την κοπή τους ως σκραπ.
Δημιουργήθηκε 10-02-2015 Downloads 29
Εκποίηση Ε/Γ - Ο/Γ "ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1".
Διενέργεια ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου - πλωτούς ναυπηγήματος Ε/Γ - Ο/Γ "ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1", που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ, με αριθμό διακήρυξης 1/15. 
Δημιουργήθηκε 28-01-2015 Downloads 24
Εκποίηση φορτηγίδας "ΚΛΑΠΕ Ι".
Διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, φορτηγίδα «ΚΛΑΠΕ Ι», ΝΠ 2405 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, με αριθμό διακήρυξης 53/2014.
Δημιουργήθηκε 16-12-2014 Downloads 18
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Φ/Γ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αναγκαστική απομάκρυνση με διαδικασία εκποίησης, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου - πλωτού ναυπηγήματος «Φ/Γ ΧΡΗΣΤΟΣ 1», το οποίο βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Αμπελακίων Σαλαμίνας.
Δημιουργήθηκε 16-12-2014 Downloads 24
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π/Κ-Α/Κ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την απομάκρυνση με διαδικασία εκποίησης, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου-πλωτού ναυπηγήματος, Π/Κ-Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» Ν.Π. 4779,που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και συγκεκριμένα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.
Δημιουργήθηκε 16-12-2014 Downloads 12
Εκποίηση Θ/Γ-Τ/Ρ «ΚΡΟΝΑΝ»
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ της ημιβυθισμένης Θ/Γ-Τ/Ρ «ΚΡΟΝΑΝ» Ν.Π. 4375, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Αμπελακίων Σαλαμίνας, με αριθμό διακήρυξης 55/2014.
Δημιουργήθηκε 16-12-2014 Downloads 13

Σελίδα 9 από 26