Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ ΜΑΡΟΥΛΑ Ν.Π.8710
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Δ/Ξ ΜΑΡΟΥΛΑ Ν.Π.8710 που βρίσκεται δεμένο στο θαλάσσιο χώρο Περάματος με αριθμό διακήρυξης N56/2014
Δημιουργήθηκε 15-12-2014 Downloads 13
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ ΜΕΛΙΝΑ ΙΜΟ 691535 ΣΗΜΑΙΑ Β.ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΩΗΝ ΒΑΛΙΩ Ν.Π.9797
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Δ/Ξ MEΛΙΝΑ ΙΜΟ 6915635 σημαία Β.Κορέας πρώην Βάλιω Ν.Π. 9797» που βρίσκεται δεμένο στο θαλάσσιο χώρο Περάματος με αριθμό διακήρυξης N57/2014
Δημιουργήθηκε 15-12-2014 Downloads 14
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ ΜΕΛΙΝΑ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Δ/Ξ MEΛΙΝΑ ΙΜΟ 6915635 σημαία Β.Κορέας πρώην Βάλιω Ν.Π. 9797» που βρίσκεται δεμένο στο θαλάσσιο χώρο Περάματος με αριθμό διακήρυξης N50/2014
Δημιουργήθηκε 16-10-2014 Downloads 13
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ/Ξ ΜΑΡΟΥΛΑ Ν.Π. 8710
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Δ/Ξ ΜΑΡΟΥΛΑ Ν.Π.8710 που βρίσκεται δεμένο στο θαλάσσιο χώρο Περάματος με αριθμό διακήρυξης N 49/2014
Δημιουργήθηκε 03-10-2014 Downloads 15
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Δ/Ξ MELINA Ν.Π. 9797
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Δ/Ξ ΜELINA  N.Π. 9797 που βρίσκεται δεμένο στο θαλάσσιο χώρο Περάματος με αριθμό διακήρυξης N  50/2014
Δημιουργήθηκε 03-10-2014 Downloads 14
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Φ/Γ ΧΡΗΣΤΟΣ1
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε. διενεργεί, ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αναγκαστική απομάκρυνση, με διαδικασία εκποίησης, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου-πλωτού ναυπηγήματος Φ/Γ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.
Δημιουργήθηκε 03-10-2014 Downloads 18
Εκποίηση Φ/Γ "ΓΕΩΡΓΙΑ Μ"
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αναγκαστική απομάκρυνση με διαδικασία εκποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.2881/2001, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Φ/Γ «ΓΕΩΡΓΙΑ Μ», το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος, με αριθμό διακήρυξης 46/2014.
Δημιουργήθηκε 03-10-2014 Downloads 19
Εκποίηση Α/Κ "ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ"
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αναγκαστική απομάκρυνση με διαδικασία εκποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.2881/2001, του επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Α/Κ «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ» Ν.Π. 10066, το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο στο θαλάσσιο χώρο της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, με αριθμό διακήρυξης 48/2014.
Δημιουργήθηκε 03-10-2014 Downloads 16
Εκποίηση Α/Κ "ΑΡΤΕΜΙΣ"
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αναγκαστική απομάκρυνση με διαδικασία εκποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.2881/2001, του επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Α/Κ «ΑΡΤΕΜΙΣ» Ν.Π. 6712, το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο στο θαλάσσιο χώρο της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, με αριθμό διακήρυξης 47/2014.
Δημιουργήθηκε 03-10-2014 Downloads 19
Eκποίηση του Δ/Ξ ΜΑΡΟΥΛΑ Ν.Π.8710
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Δ/Ξ ΜΑΡΟΥΛΑ Ν.Π.8710  που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N30/2014
Δημιουργήθηκε 01-07-2014 Downloads 22

Σελίδα 10 από 26