Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 246 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

Εκποίηση του Δ/Ξ MELINA N.Π. 9797
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος Δ/Ξ ΜELINA  Ν.Π. 9797  που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N32/2014
Δημιουργήθηκε 01-07-2014 Downloads 19
Εκποίηση του Ρ/Κ ΣΤΕΛΙΟΣ Ν.Π.1913
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό Επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ρ/Κ ΣΤΕΛΙΟΣ Ν.Π.1913 που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης Nο 37/2014
Δημιουργήθηκε 01-07-2014 Downloads 18
Eκποίηση του K/Δ ΔΙΔΥΜΑ Ν.Π.6520
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, K/Δ ΔΙΔΥΜΑ Ν.Π.6520 που βρίσκεται δεμένο στο θαλάσσιο χώρο Περάματος με αριθμό διακήρυξης N36/2014
Δημιουργήθηκε 01-07-2014 Downloads 17
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί, ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου Α/Κ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Ν.Π. 6895, που βρίσκεται δεμένο στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, με αριθμό διακήρυξης 39/2014.
Δημιουργήθηκε 30-06-2014 Downloads 28
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε/Γ-Τ/Ρ SAMAHER 1
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί, ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ SAMAHER 1 Ν.Π. 11711 που βρίσκεται δεμένο στην ράδα Περάματος, με αριθμό διακήρυξης 38/2014.
Δημιουργήθηκε 30-06-2014 Downloads 22
Εκποίηση Φ/Γ «ΓΕΩΡΓΙΑ Μ»
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αναγκαστική απομάκρυνση με διαδικασία εκποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.2881/2001, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Φ/Γ «ΓΕΩΡΓΙΑ Μ», το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο στο θαλάσσιο χώρο του Περάματος, με αριθμό διακήρυξης 33/2014.
Δημιουργήθηκε 30-06-2014 Downloads 18
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Φ/Γ-Ο/Γ ΓΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Χ
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτόεπαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου Φ/Γ-Ο/Γ «ΓΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Χ» Ν.Π.7011, που βρίσκεται εγκαταλελειμμένο στο Λιμανάκι Περάματος, με αριθμό διακήρυξης    41/2014.
Δημιουργήθηκε 30-06-2014 Downloads 18
Εκποίηση Ρ/Κ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (ΗΡΑΚΛΗΣ)
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αναγκαστική απομάκρυνση με διαδικασία εκποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.2881/2001, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ρ/Κ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (ΗΡΑΚΛΗΣ) Ν.Π. 1630, το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο στο θαλάσσιο χώρο στο Λιμανάκι Περάματος, με αριθμό διακήρυξης 35/2014.
Δημιουργήθηκε 30-06-2014 Downloads 18

Σελίδα 10 από 25